Onze projecten
Inrichting publieke ruimte

Trax-park Roeselare
2015 — 2019

Trax-park Roeselare

Ontwerp van de buitenruimte rond een voormalig spoordepot

De aanleg van het TRAX-park is een pilootproject binnen een globaal stadsvernieuwingsproject voor de noordelijke stationsomgeving, dat een voormalig industriegebied naast de sporen inzet als verbindend landschap tussen het centrum en wijken achter de spoorwegbundel. Het lineair spoorpark is tevens onderdeel van een groencorridor die de stad met grote valleien en landschappen errond zal verbinden, conform het Groenplan Stad Roeselare dat ook door BUUR werd opgesteld.

Het TRAX-park vormt de buitenruimte van het TRAX-gebouw, een voormalig spoorwegdepot dat werd omgebouwd tot polyvalente en multifunctionele plek voor socio-culturele verenigingen. Het park betekent niet alleen een meerwaarde voor de programmatie in het gebouw, het biedt eveneens een structureel alternatief voor het tijdelijke pop-up-park aan het station. Het ontwerp stelt een harmonieus geheel voor van kleinere, geborgen plekken, een groene open zone die of als ligweide of als festivalweide kan gebruikt worden, een skatezone en spel- en belevingselementen. De aanleg versterkt de groenbeleving in de stationsomgeving en spreekt bewust meerdere doelgroepen aan, zoals kinderen, jongeren, volwassen en ouderen. Elkeen zal zich zijn eigen plekje kunnen toe-eigenen.

Het TRAX-park werd in 2015 uitgeroepen tot winnaar van de ‘Natuur in je buurt’ Prijs  van het Agentschap voor Natuur en Bos, dankzij de bijzondere landschappelijk verankering in de omgeving, de meerwaarde voor de buurt en het doorlopen participatietraject. De aan de erkenning verbonden subsidie laat toe het ambitieniveau voor de omgevingsaanleg nog meer te kunnen opkrikken, door het ontwikkelen van een interactief geluidenspel in het park waarmee je je eigen compositie aan de hand van natuurgeluiden kan maken.

Trax-park Roeselare
© Olmo Peeters
Trax-park Roeselare
© Olmo Peeters
Trax-park Roeselare
© Olmo Peeters
Trax-park Roeselare
© Olmo Peeters
Trax-park Roeselare
Trax-park Roeselare
Trax-park Roeselare
Code
RTR
Klant
Stad Roeselare
Team
BUUR + Asset Engineers + ARCH & TECO
Status
voltooid