Onze projecten
Infrastructuurontwerp
Masterplanning

Ringlaan – Stationsstraat Lommel
2013 — 2015

Ringlaan - Stationsstraat Lommel

Masterplan en ontwerp met realisatie van de ongelijkvloerse kruising N71 ringlaan – N746 Stationsstraat

Lommel is de laatste jaren op verschillende vlakken, economische, wonen en centrumfuncties sterk uitgegroeid tot de  centrumstad van Noord-Limburg.  De N71 vormt een barrière in het stedelijk weefsel van de stad Lommel. Eveneens nemen de verkeersintensiteiten jaarlijks toe op deze primaire weg hetgeen de leefkwaliteit rondom deze route ondermijnt.

Vetrekkende vanuit deze vaststellingen moet de heraanleg van het doortochtsegment van de N71 een hefboom vormen tot een structurering van de ruimte, met aandacht voor toekomstige verdere ontwikkelingen van de stad.

In de studie wordt de scope voor een ongelijkvloerse  N71-Stationsstraat niet louter een infrastructuur die verkeerskundig, bouwkundig en landschappelijk zo goed mogelijk kan worden geïntegreerd in de bestaande structuur van de corridor N71.  Het ontwerp moet tegelijk een antwoord bieden op de vraag hoe de omgeving van de N71 op de lange termijn kan evolueren tot een plek. Een doordachte nieuwe infrastructuur kan, in combinatie met de geplande sneltram uit het Spartacusproject, een nieuwe dynamiek bieden voor niet enkel het studiegebied maar bij uitbreiding voor de N71, de stedelijke as Stationsstraat en Lommel zelf als centrumstad Noord-Limburg.

Het herdenken van infrastructuur kan zo een motor worden voor een volgende stap in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

Om te komen tot een visie en een ontwerp voor infrastructuren wordt een analyse uitgevoerd op macro-, meso- en microniveau. Door de lezing op deze getrapte manier, overheen verschillende deelstructuren (landschap, bebouwde ruimte, fysisch systeem, economische structuur, infrastructuur, architectuur en mobiliteit) te doen, worden de randvoorwaarden waaraan de infrastructuur moet voldoen scherp gesteld en wordt een louter verkeerstechnisch ontwerp vermeden.

Ringlaan - Stationsstraat Lommel
Ringlaan - Stationsstraat Lommel
Ringlaan - Stationsstraat Lommel
Ringlaan - Stationsstraat Lommel
Code
LRS
Klant
Agentschap wegen en verkeer Limburg
Team
BUUR + Sweco Belgium
Status
Opdracht volbracht