Onze projecten
Masterplanning
Haalbaarheidsstudies
Ruimtelijke economie
Beleidsplanning
Ruimtelijke instrumenten
Strategisch advies
Ondersteuning lokale besturen

Raamcontract Genk
2011 —

Raamcontract Genk

Ontwerpend onderzoek en visie-opbouw voor het stedelijk ruimtelijk beleid

In het kader van het raamcontract ‘Ontwerpend Onderzoek’ ondersteunt BUUR de stad Genk bij stedenbouwkundig onderzoek, ruimtelijk beleid, strategische planning en ontwerp van landschap en publieke ruimte. BUUR is binnen deze overeenkomst verantwoordelijk voor de opmaak van diverse uiteenlopende stedenbouwkundige visies. Ruimtelijke concepten en stedelijke en landschappelijke krijtlijnen vormen hierbij de basis voor de uitwerking van stadsdelen met een sterke eigen identiteit binnen een beeldbepalende verweving van stad en landschap.

Binnen dit kader kreeg BUUR ook de opdracht om een overkoepelende ruimtelijke visie te geven op de stad Genk. Het uitgewerkte concept Rasterstad Genk creëert een samenhangend stadslandschap dat een sterk ruimtelijk frame (landschap, weefsel, raster) vormt voor de bestaande en toekomstige ontwikkelingen van de stad en een leidraad voor het beleid. Concrete strategieën helpen bij de realisatie ervan. De visie rasterstad Genk is een van de drie genomineerden voor de VRP planningsprijs van 2014.

Volgende opdrachten werden reeds uitgevoerd:

Groot-Sledderlo: masterplan, participatietraject en herinrichting publiek domein voor de transformatie van een onvoltooid stadsdeel tot een samenhangend stadsproject (deze opdracht werd apart gegund)
Kattevennen: structuurschets en beeldkwaliteitsvisie voor de uitbouw van het gebied als toegangspoort voor de stad Genk en volwaardig recreatief domein.
Verwevingszone: ontwikkelingsconcept voor de verwevingszone C-Mine inzake creatieve economie
– Bret: structuurschets voor een dorpskern met synergie tussen de verschillende functies en gebruikers
Minderbroedersite: masterplan voor de reorganisatie en opwaardering van een wijkcluster
Zwartberg: masterplan voor de ontwikkeling van een ex-Zoo tot nieuwe stedelijke attractiepool
– Op ’t Stroep: masterplan voor stedelijk wonen aan de rand van het centrumgebied.

Momenteel is BUUR bezig met de opmaak van een masterplan voor de KRC-site, een visie voor de Stalenstraat en een studie voor de Londotstraat.

Raamcontract Genk
Raamcontract Genk
Raamcontract Genk
Raamcontract Genk
Raamcontract Genk
Raamcontract Genk
Raamcontract Genk
Code
GRC
Klant
Stad Genk
Team
BUUR
Status
In ontwerp