Onze projecten
Masterplanning

Noordelijke stationsomgeving Roeselare
2013 — 2014

Noordelijke stationsomgeving Roeselare

Masterplan voor de noordelijke stationsomgeving

De Noordelijke stationsomgeving in Roeselare staat onder druk: met de komst van een gloednieuwe stationsomgeving wordt het voorheen afgesloten en verloederde ex-industriegebied plots verbonden met de binnenstad. Met het station als verbindend plein wordt de Beversesteenweg en het achterliggend gebied plots terug een stukje centrum van Roeselare.

De stad heeft beslist om een visie op te bouwen over dit nieuw stuk stadscentrum, meer bepaald over hoe en waar toekomstige projectontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Er werd opdracht gegeven aan het studiebureau BUUR om hierop een antwoord te formuleren, met als doel om deze ontwikkelingen zo goed als mogelijk te laten functioneren in relatie tot de maatschappelijke behoeften, en dit binnen het breder stedelijk kader.

De groei moet versterkend werken en de leefbaarheid van het centrum kwalitatief verbeteren. De urgentie om op een doordachte manier met ruimte om te gaan is groot, want de vraag van de ontwikkelaars komt razendsnel en het antwoord van een goed beleid dient doordacht te zijn en duurzaam.

Het doel van deze ontwikkelingsvisie is een leidraad te zijn voor het bestuur om de ontwikkelingsvraag te sturen naar een ruimtelijk kwalitatieve en maatschappelijk correcte invulling. De aanpak van onderstaand onderzoek richt zich op het invoeren van hiërachie en identiteit binnen het verbrokkelde industrieel gebied en het creëren van een vast kader waarbinnen groei zich kan manifesteren. Er wordt tenslotte ook specifiek ingezoomd op de stationsomgeving op vraag van de stad.

Noordelijke stationsomgeving Roeselare
Noordelijke stationsomgeving Roeselare
Noordelijke stationsomgeving Roeselare
Code
 RSO
Klant
 Stad Roeselare
Team
BUUR
Status
Opdracht volbracht