Onze projecten
Masterplanning
Inrichting publieke ruimte

Ninoofse Poort Brussel
2006 —

Ninoofse Poort Brussel

Ontwerp van de infrastructuur en de publieke ruimte langs het kanaal

De heraanleg van het park aan Ninoofse Poort biedt een unieke gelegenheid om de levenskwaliteit van de stad in het algemeen en van de wijken langs het kanaal in het bijzonder te verbeteren. Het maakt ook het rijtje compleet van regionale parken die gelegen zijn rond het centrum van Brussel en die de Vijfhoek met de omliggende gemeentes en wijken verbindt. Bovendien ligt het park op drie zeer belangrijke regionale assen, namelijk het kanaal van Brussel, de Zuidlaan en de Ninoofsesteenweg, waardoor het een optimale zichtbaarheid en toegankelijkheid krijgt.

Het park aan de Ninoofse Poort heeft voor de stad ook een zeer belangrijke erfgoedfunctie. Binnen het park of in de onmiddellijke omgeving ervan, bevinden zich immers verschillende historische gebouwen. Het gaat hier niet alleen om de Octrooipaviljoenen aan de Ninoofse Poort, maar ook om het Bellevue-gebouw en de sluis van Molenbeek. De sluis is de enige sluis binnen het stedelijke weefsel van Brussel. Door deze in het park op te nemen, wordt ze meteen ook geïntegreerd in het stedelijk landschap en komen ook het kanaal en de scheepvaardij beter tot hun recht.

Redenen te over dus om het park de regionale dimensie te geven die het verdient, zonder daarbij afbreuk te doen aan de wensen en behoeftes van de omwonenden. De oorspronkelijke grenzen van het park werden uitgebreid en er werden nieuwe activiteiten voorzien. Het park werd ‘zichtbaarder’ gemaakt zodat iedereen die er voorbijkomt er duidelijk zicht op krijgt.

Er wordt veel verwacht van de aanleg van het park. Men verwacht dat het leidt tot een verbetering van de levenskwaliteit van de buurt en dat het de huidige barrière tussen de Kleine Ring en de verschillende wijken langs beide kanten van het kanaal doet verdwijnen.

Ninoofse Poort Brussel
Ninoofse Poort Brussel
Ninoofse Poort Brussel
Ninoofse Poort Brussel
Code
 NIN
Klant
 FOD Mobiliteit en vervoer
Team
 Arcadis Belgium i.s.m. BUUR
Status
Volbracht