Onze projecten
Verkeerstechnisch onderzoek

Macromodellering en microsimulatie kleine ring-Botanique
2013 — 2014

Macromodellering en microsimulatie kleine ring-Botanique

multimodale Verkeersmodelstudie van Kleine ring van Brussel

In de haalbaarheidsstudie wordt een analyse uitgevoerd van mogelijkheden om het gedeelte van de stadsring tussen de Rogiertunnel en de Kruidtuintunnel te gaan overdekken waardoor één lange tunnel ontstaat van 1200m. Door middel van microsimulatie alsook macromodellering zijn verschillende varianten onderzocht. Hierbij is ook de doorstroming van de nieuwe tramlijn via de Pachecolaan onderzocht alsook de oversteekbaarheid voor zachte weggebruikers.

In het kader van de haalbaarheidsstudie zijn zowel marcomodellen (VISUM) als microsimulatie gebruikt om de impact van verschillende scenario’s af te wegen.

Door middel van een macromodel opgemaakt in Visum is door middel van SLA analyse aangetoond wat het effect zou kunnen zijn van een afsluiting van de tunnel St-Lazar.
Omdat in eerste instantie enkel tellingen voorhanden waren van 2006 en 2014 is eerst een scenario 2006 opgemaakt. Op basis van dit scenario is de situatie 2014 opgemaakt en zijn de resultaten vergeleken met de meer recente tellingen. Ook sluipverkeer wordt goed ingeschat. Er is ook nog een second opinion met het stadsmodel Musti gebeurd. Dit model bevestigde onze resultaten.

Vervolgens is door middel van microsimulatie in Vissim verschillende scenario’s geëvalueerd op kruispuntniveau met als doel de impact op auto, openbaar vervoer en zachte weggebruikers in te schatten. Het studiegebied loopt van het kruispunt met de Rue Gineste tot en met het kruispunt met de Koningstraat.
Daarbij werden varianten met en zonder knip van de bestaande tunnel, een gelijkgronds kruispunt ter hoogte van de Pachécolaan en centrale of decententrale ligging van bus/trambanen onderzocht.

Macromodellering en microsimulatie kleine ring-Botanique
Macromodellering en microsimulatie kleine ring-Botanique
Macromodellering en microsimulatie kleine ring-Botanique
Macromodellering en microsimulatie kleine ring-Botanique
Macromodellering en microsimulatie kleine ring-Botanique
Klant
Mobiel Brussel
Team
Sweco
Status
opdracht volbracht