Onze projecten
Masterplanning
Inrichting publieke ruimte
Infrastructuurontwerp

IMEC-Site Leuven
2008 —

IMEC-Site Leuven

Inrichtingsplan, infrastructuurontwerp, omgevingsaanleg en organisatie architectuur-wedstrijd voor een groene high-techcampus

IMEC is een wereldvermaard onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor micro-electronica, gelegen aan de Koning Boudewijnlaan en in constante ontwikkeling. BUUR begeleidt IMEC sinds 2008 om een duurzame groei van het bedrijf op de site mogelijk te maken. Dit vergt een aanpak die het mogelijk maakt om op korte termijn in te spelen op de concrete noden en wensen en tegelijkertijd het perspectief op de lange termijn te bewaken.

In 2008 is door BUUR een masterplan opgemaakt voor de uitbreiding van de IMEC-site. Dat masterplan combineert de ontwikkeling van de IMEC-site met een herinrichting van het kruispunt Koning Boudewijnlaan – Celestijnenlaan. De hertracering van de Celestijnenlaan en de keuze voor een toren lieten toe de gewenste uitbreiding van IMEC te concentreren in de noordoostelijke hoek en zowel ruimte voor de toekomst als het waardevolle natuurgebied te vrijwaren. Een nieuw entreeplein begeleidt de toren. Wat ooit de achterkant van de site was, wordt nu de nieuwe representatieve toegang. Het masterplan is door BUUR geüpdatet in 2012. Het aangepaste plan voorziet een strategische uitbreiding van de cleanroom, een verbeterde interne organisatie en de inplanting van een auditorium en parkeergebouw. Het plan visualiseert ook de nog mogelijke toekomstige ontwikkelingen op de site.

De toren als baken bepaalt het imago van IMEC mee maar kondigt ook de stad aan en vormt een herkenningspunt van de cluster IMEC, Wetenschapspark en Campus Arenberg. Voor de toren werd een internationale architectuurwedstrijd georganiseerd waarbij het gereputeerde Oostenrijks bureau Baumschlager-Eberle als laureaat uit de bus kwam. BUUR stond in voor de methodologische en praktische organisatie van deze wedstrijd.

BUUR verzorgt i.o.v. IMEC ook de stedenbouwkundige begeleiding van de heraanleg van de Celestijnenlaan en het kruispunt en ontwierp in overleg met Stéphane Beel Architects (auditorium) het entreeplein aan de toren en het toekomstig auditorium.

IMEC-Site Leuven
IMEC-Site Leuven
IMEC-Site Leuven
IMEC-Site Leuven
IMEC-Site Leuven
IMEC-Site Leuven
IMEC-Site Leuven
IMEC-Site Leuven
IMEC-Site Leuven
Code
IME
Klant
Imec
Team
BUUR
Status
in uitvoering