Onze projecten
Masterplanning
Landschapsvisies en ecologie

Freiham Nord München
2011 — 2011

Freiham Nord München

Competitie voor de eerste realisatiefase van stadsuitbreidingsproject

Freiham Nord is het laatste grote samenhangende gebied binnen de stadsring van München dat als woongebied ontwikkeld kan worden. Op deze plek van ca. 190 ha zal de komende 30 jaar een nieuw compact en groen stadsdeel ontstaan voor 20.000 inwoners, ondersteund door alle nodige sociale en culturele infrastructuur. BUUR werd geselecteerd voor de ontwerpwedstrijd voor de eerste ontwikkelingsfase van dit nieuwe woongebied en won daarbij de vierde prijs.

Met respect voor de landschappelijke kwaliteiten van het gebied en met een maximale aantakking op de aangrenzende, bestaande wijken creëert het voorstel een stadsdeel, als een eiland in het groen, dat een schakel vormt tussen de diverse contexten. De lineaire bebouwingsstructuur van de woonblokken in het oosten wordt verdergezet in de nieuwe woonwijk, zodat de stad een nieuwe rand krijgt waar landschap en bebouwing in elkaar overlopen. De wijk vindt haar structuur en identiteit in een aantal verbindende en leesbare systemen van publieke ruimte, die elkaar overlappen en aanvullen: een hoofdstructuur met een centrale tramlijn die drie pleinen met elkaar verbindt en waar centrumfuncties rond geconcentreerd worden, een groene band met een opeenvolging van verschillende landschapskamers als mediërend element tussen de nieuwe woonwijk en de bestaande woonblokken in het oosten, en een groene ader die het nieuwe woonweefsel doorsnijdt en lokale sociale functies en groene binnengebieden met elkaar verbindt.

Het masterplan toont een duurzame wijk die ecologische, economische en sociale kwaliteit vooropstelt dankzij de combinatie van traditionele stedenbouwkundige principes en toekomstgerichte concepten. Een wijk waar stedelijk wonen met een maximaal aanbod aan voorzieningen gecombineerd wordt met de unieke kwaliteiten van wonen aan de rand van de stad, waar het open en natuurlijke landschap het stedelijk leven ontmoet en omarmt.

Freiham Nord München
Freiham Nord München
Freiham Nord München
Freiham Nord München
Freiham Nord München
Freiham Nord München
Freiham Nord München
Freiham Nord München
Freiham Nord München
Code
FHN
Klant
Landeshauptstadt München
Team
BUUR + Alkewitz Landschaftarchitekten
Status
Wedstrijd