Onze projecten
Beleidsplanning
Ruimtelijke instrumenten
Strategisch advies
Ondersteuning lokale besturen

Expertise GewOp Brussel
2010 — 2013

Expertise GewOp Brussel

Expertiseopdracht in het kader van de opmaak van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil met de opmaak van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) een nieuw kader scheppen voor de toekomst van de metropolitane regio van Brussel. Het plan beoogt een visie, met als horizon 2020, die strategieën formuleert om te kunnen beantwoorden aan vijf specifieke uitdagingen voor Brussel: demografische bevolkingsgroei; cyclus van onderwijs, opleiding en tewerkstelling; duurzame ontwikkeling; dualiteit van de stad door armoede; en internationalisering. Uniek is daarbij dat voor het eerst een coherente visie over de hele metropolitane regio van Brussel wordt ontwikkeld.

BUUR is als deel van het Projectteam BXL 10-20-40 gevraagd om de ambtelijke stuurgroep achter het GPDO permanent te ondersteunen. Het projectteam is samengesteld uit elkaar aanvullende experts in de domeinen strategische planning, mobiliteit, economie, duurzaamheid en leefmilieu, die Brussel op beleidskundig en socio-economisch vlak goed kennen.

De expertiseopdracht waarmee het projectteam belast is, focust op de concrete formulering van een stadsproject, gedragen door het beleid en gebaseerd op voorgaande trajecten van inventarisatie, workshops met sleutelactoren en visievorming. Projectteam BXL 10-20-40 wordt daarbij ingeschakeld op vier manieren: bij het aanvullen van diagnoses die werden opgesteld door de Brusselse administraties en onderzoeksinstellingen; bij workshops tijdens de studies rond visievorming “Brussel 2040” gerealiseerd door drie internationale planningsteams; om bruikbare stedenbouwkundige concepten van de drie visies “Brussel 2040” te consolideren en deze te vertalen in een allesomvattend project; bij het redigeren van tekstdelen en de layout van het ontwerp-GPDO.

Binnen de expertiseopdracht is ondermeer gewerkt aan geïntegreerde en thematische visies op schaal van de GEN-zone en Brussel, maar het projectteam is ook verantwoordelijk voor de redactie van visieteksten en de opmaak van kaarten en schema’s.

Expertise GewOp Brussel
Expertise GewOp Brussel
Expertise GewOp Brussel
Expertise GewOp Brussel
Expertise GewOp Brussel
Expertise GewOp Brussel
Expertise GewOp Brussel
Expertise GewOp Brussel
Code
BEG
Klant
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Team
Projectteam BXL 10-20-40 TV BUUR + Idea Consult + Aries Consultants + Tritel + MSA+ 3E
Status
opdracht volbracht