Onze projecten
Inrichting publieke ruimte
Landschapsvisies en ecologie
Infrastructuurontwerp
Verkeerstechnisch onderzoek
Procesmanagement
Participatie en cocreatie

Dorpskern vernieuwing Noordschote
2010 — 2013

Dorpskern vernieuwing Noordschote

Herinrichting dorpskern met nieuw dorpsplein en paviljoen

Met het oog op het verhogen van de leefbaarheid is de dorpskern van Noordschote, een  deelgemeente van Lo-Reninge, heringericht. Hierbij is aandacht besteed aan de verkeersleefbaarheid, de identiteit van het dorp en de relatie met het omgevende landschap. Opvallend is het nieuwe ankerpunt op het dorpsplein, dat dienst doet als ontmoetingsplaats en infopunt maar ook als bushalte en zitbank. De ligging van de dorpskern van Noordschote is zeer bijzonder. Op een uitstulping van de  zandstreek ligt het dorp op de overgang naar de IJzervallei. Het ligt buiten het overstromingsgebied van de IJzerbroeken maar is langs drie zijden omgeven door het kenmerkende vlakke landschap met vochtige gras- en weilanden en vergezichten. Noordschote heeft een compacte gesloten vorm met een opvallend groot plein, wat dan weer in contrast staat met de kleinschaligheid van het dorp.

Een nieuw plein

Vooral het openbaar domein maakt het dorpsplein voor de inwoners en passanten gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk. Inbedding in de landschappelijke, recreatieve omgeving van het dorp, en binding met het sterk aanwezige verleden zijn samen met de functionaliteit en de beeldkwaliteit de belangrijkste uitgangspunten. Historisch gezien primeert het plein, maar was het kleiner en gedeeltelijk afgebakend door een dwarse woning. Vertrekkende van de historische context is gekozen voor een ingetogen, gelijkgrondse pleinaanleg met kasseien, waarbij het pleingevoel sterk naar voren komt. Materiaalkeuze en detaillering onderschrijven de identiteit van het dorp.

Een paviljoen articuleert het plein en verwijst (in locatie en schaal) naar de verdwenen woning. Het paviljoen bakent het plein af, maar is ook een venster op het open landschap. Het is tot in detail verfijnd. Duurzaam hardhout en kwalitatief zichtbeton tillen het geheel naar een hoger niveau.

Toeristisch-recreatieve knoop

Het paviljoen herinterpreteert niet enkel een ruimtelijk-historische kwaliteit, het herbergt ook verschillende functies: bushalte, dorpsontmoetingspunt, recreatieve halte en uitvalsbasis (op fietsroutes), verblijfsruimte en evenementenruimte. Het dorp kan nu nadrukkelijk zijn rol opnemen als toeristisch-recreatief knooppunt en biedt zowel aan bezoekers als bewoners een startpunt voor wandelingen en fietstochten.

Dorpskern vernieuwing Noordschote
Dorpskern vernieuwing Noordschote
Dorpskern vernieuwing Noordschote
Dorpskern vernieuwing Noordschote
Klant
Ruilverkavelingscomité Reninge, Lo-Reninge
Team
Sweco
Status
gerealiseerd