Nos projets

Nos
projets

Expert scoping Gewestelijk RUP’s
2021 —
Expert scoping Gewestelijk RUP’s

Ondersteuning van het departement Omgeving in de beginfase van het geïntegreerde proces voor de opmaak van alle Gewestelijk RUP’s

Explorer le projet
Geïntegreerd beheersplan Hof ter Laken
2021 — 2021
Geïntegreerd beheersplan Hof ter Laken

Opmaak van een beheersplan en waterstudie voor Hof ter Laken te Heist-op-den-Berg

Explorer le projet
RUP Woonparken ‘De Groene Zes’
2020 —
RUP Woonparken ‘De Groene Zes’

Opmaak van 4 intergemeentelijke RUP’s naar aanleiding van het strategisch project RSV ‘bebouwd perifeer landschap’

Explorer le projet
Recreatief fietsen aan de Vlaamse Kust
2020 —
Recreatief fietsen aan de Vlaamse Kust

BUUR part of Sweco helpt het recreatief fietsnetwerk aan de Vlaamse Kust naar een hoger ambitieniveau te brengen

Explorer le projet
Gebiedsvisies voor 8 Vlaamse natuurreservaten
2020 — 2020
Gebiedsvisies voor 8 Vlaamse natuurreservaten

Invulling aan de visie van de beheerder(s): ecologische functie, natuurstreefbeelden, doelen voor soorten

Explorer le projet
Natuurbeheerplan Kruibeke-Bazel-Rupelmonde
2020 — 2020
Natuurbeheerplan Kruibeke-Bazel-Rupelmonde

Opmaak van een natuurbeheerplan voor een oppervlakte van ca. 650 ha

Explorer le projet
Natuurbeheerplan Webbekomsbroek-Borchbeemden
2020 —
Natuurbeheerplan Webbekomsbroek-Borchbeemden

Een geïntegreerde visie op landschap, waterbeheer en recreatie binnen een visiegebied van 690 ha

Explorer le projet
Open Ruimte Netwerk Brussel
2020 —
Open Ruimte Netwerk Brussel

Ontwikkelen landschapsvisie voor een coherent open ruimte netwerk in en rond Brussel

Explorer le projet
Landschapspark Scheldeboorden Antwerpen
2020 —
Landschapspark Scheldeboorden Antwerpen

Opmaak masterplan Scheldeboorden

Explorer le projet
Conceptbegeleiding stadslob SVK - Sint-Niklaas
2020 —
Conceptbegeleiding stadslob SVK – Sint-Niklaas

Een verhaal waar klimaatadaptatie en stadsvernieuwing hand in hand gaan

Explorer le projet
RUP Open Ruimte Ternat
2019 —
RUP Open Ruimte Ternat

Opmaak van een RUP op basis van een geïntegreerde visie op de open ruimte in Ternat

Explorer le projet
RUP Heirbaan Lanaken
2019 —
RUP Heirbaan Lanaken

De herbestemming van de terreinen van de voormalige vestiging van het bedrijf ‘Limburgse Rubber Produkten – Rekem’ naar woonzone

Explorer le projet
Ruimtelijk profiel voor Oost-Vlaamse woonconcentraties
2019 — 2020
Ruimtelijk profiel voor Oost-Vlaamse woonconcentraties

Beleidsmatig onderzoek rond profielen voor woonconcentraties, ter voorbereiding van de opmaak van het provinciaal beleidsplan Oost-Vlaanderen

Explorer le projet
Synapspark Genk
2019 — 2019
Synapspark Genk

Zorg, stad en landschap met elkaar verbinden in een aantrekkelijke en duurzame gezondheidscampus

Explorer le projet
Centrumgebied Lommel
2019 —
Centrumgebied Lommel

Beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundige principes centrumgebied stad Lommel

Explorer le projet