Urban Design - Public Space

2016 »

College Campus Genk

Opmaak masterplan voor de scholencampus en opmaak inrichtingsplan en uitvoering van de buitenruimte


In 2018 zullen 6 Genkse middelbare scholen zich verenigen onder één scholencampus ‘Atlas College Junior’. BUUR maakte in opdracht van KASOG vzw, én in samenwerking met de stad Genk, het masterplan voor de semi-openbare ruimte voor deze Genkse schoolcluster omsloten door de Weg naar As, de Collegelaan, de Mosselerlaan en de Sint-Lodewijkstraat. De opdrachtgever wenst met de opmaak van het masterplan een samenhangend toekomstbeeld uit te tekenen dat stap voor stap geïmplementeerd kan worden. Een structuurschets wordt opgemaakt voor elk van de onderdelen en voor de site als strategisch geheel binnen de Groene Campusladder.

Een nieuwe sterke verbindende figuur, de connector, linkt alle verschillende kamers aan elkaar. Deze ruimte kan gezien worden als een grote picknick- en recreatiezone. De connector is ontworpen als publieke ruimte (na de schooluren) en zo stelt de campus stelt zich open naar de omgeving en integreert zich volledig in de stad Genk. Voor de hele campus werd een inrichtingsplan gemaakt alsook een toolkit met concrete inrichtingselementen waarmee straks gefaseerd de buitenruimte kan uitgevoerd worden. Hierin wordt uitspraak gedaan over materialen, signalisatie & adressering, afsluitingen, meubilair, … Ook werd een visie uitgewerkt voor verschillenden nieuwbouwprojecten op korte en lange termijn.

Na het masterplan, maakte BUUR het ontwerp van de eerste fase van de buitenruimte op en zal zij in samenwerking met Geotec de uitvoering begeleiden. Met deze eerste fase wordt al een groot deel van de connector gerealiseerd, wat de nieuwe organisatie van de school zal ondersteunen. In nauw overleg met de stad Genk wordt ook een deel van het openbaar domein aangepakt om de leesbaarheid en veiligheid van de schoolomgeving te verhogen.

PROJECTCODE: GCC
LOCATIE: Genk
PERIODE: 2016 >>
PROJECTTEAM: BUUR ism Geotec
STATUS: Opdracht lopend

4 images
Related.