Onze projecten
Études de faisabilité
Masterplan

Taparura Sfax Tunesië
2018 — 2018

Taparura Sfax Tunesië

Toekomstvisie in het kader van een haalbaarheidstudie voor de site Taparura te Sfax, Tunesië

De voormalige industriële activiteiten langs de kustlijn vormen een belangrijke breuk tussen de stad Sfax en haar kustgebied.
Vandaag ontstaat er een unieke opportuniteit voor de stad Sfax: de industriële activiteiten worden verplaatst, op de site Taparura zijn de saneringswerken beëindigd, er wordt een nieuwe organisatie voor de haven beoogd en een efficiënt netwerk van openbaar vervoer (tram) zal geïmplementeerd worden. Bovendien vormt de stationsomgeving als zone in transitie potentieel een schakel tussen het stadscentrum van Sfax, de Médina en de Europese wijk. De inwoners van Sfax verwachten veel van het project Taparura. Met de realisatie en afstemming van deze verschillende projecten kan Sfax opnieuw verbinding maken met haar kustlijn en zich aan een toeristische heropleving verwachten. Dankzij een efficiënt projectbeheer kunnen diverse obstakels overwonnen worden en de beperkingen (haven, station, wegenaanleg, kanalen en achtergestelde wijken) evolueren naar opportuniteiten.

Ons team heeft zich met enthousiasme gestort op de definitie van een visie met hoge ambities voor de toekomst van de site van Taparura en de toekomstige rol(len) die deze zal moeten vervullen:

– Het aanbod van de stad Sfax vergroten (een performante en duurzame mobiliteit, een kwaliteits-volle groenstructuur, kritische massa creëren voor een dynamisch cultureel leven, plaatsen voor ontmoeting en ontspanning, een uitgebreid aanbod van diensten (scholen, gezondheidscentra, zakencentra) en attracties (cultureel en kust gerelateerd) enz.
– Een innovatieve, duurzame en aantrekkelijke ecowijk creëren (wonen dicht bij de natuur, autoluwe circulatie, sportpromotie in de wijk, stimuleren van sociale en intergenerationele mix, de wijk van groene energie voorzien, een duurzaam waterbeheer op schaal van de stad).

Taparura Sfax Tunesië
Taparura Sfax Tunesië
Taparura Sfax Tunesië
Taparura Sfax Tunesië
Taparura Sfax Tunesië
Taparura Sfax Tunesië
Code
TST
Client
Société De Promotion du Lac De Tunis (SPLT)
Équipe
BUUR + Deloitte Afrique
Statut
Opdracht volbracht