Onze projecten
Master planning

Fort 3 Borsbeek
2013 — 2014

Fort 3 Borsbeek

Opmaak van een masterplan voor Fort 3

Het masterplan Fort 3, opgemaakt door BUUR, heeft als doel de zichtbaarheid en het (her-)gebruik van het fort te verbeteren. Hiervoor werkt de gemeente Borsbeek door de opmaak van dit masterplan, een visie uit en een plan van actie.

Het masterplan Fort 3 is een integrale visie op de landschappelijke ontwikkeling van het fort. Het plan is allesomvattend: van een landschappelijke en programmatorische visie op de toekomst tot een uitwerking van het publieke domein op conceptniveau.

Uitgangshouding voor het plan is het oplichten en markeren van het fort in de Brialmontfortengordel en het fort inzetten als een verbindende en lassende stapsteen tussen dorp en landschap.

Het ‘nieuwe’ fort is te lezen als een grote sculptuur waarvan alle nieuwe en historische elementen onderdeel uitmaken: een sfeervol binnenfort, de hoog en laag dynamische flanken en een actieve fortlijn. Het verleden is als inspiratiebron gebruikt, zonder te historiseren. Het project brengt diverse lokale initiatieven bij elkaar rond de thema’s natuur, cultuur en recreatie.

De grote maatvoering gaat gepaard met een eenvoudige zonering. Het ontwerp van het masterplan is dan ook te begrijpen als een oefening in terughoudendheid.

De culturele, natuurlijke en recreatieve activiteiten vormen de plekken in het fort. Het fort-programma krijgt een eigen rol en een architectonische dimensie in het fortlandschap. Het samenspel van fort en programma wordt tot in het detail uitgewerkt. Zachte overgangen geïntroduceerd. Geleidelijkheid speelt een grote rol.

Er moet plaats zijn voor poëtische én symbolische kwaliteiten. Het fort hoort tot de verbeelding te spreken, de fantasie te prikkelen.

Fort 3 Borsbeek
Fort 3 Borsbeek
Fort 3 Borsbeek
Fort 3 Borsbeek
Fort 3 Borsbeek
Fort 3 Borsbeek
Code
 FRT
Client
 Gemeente Borsbeek
Team
BUUR
Status
Opdracht volbracht