Onze projecten
Spatial data
Spatial instruments

Voorstudie klimaatadaptatie-tool VMM
2019 — 2020

Voorstudie klimaatadaptatie-tool VMM

Opmaken van een voorstudie voor de implementatie van een klimaatadaptatietool van de VMM

De cluster BUUR en het team Watermodellering binnen SWECI ondersteunen de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) bij het uitbouwen van het Klimaatportaal Vlaanderen door een voorstudie te maken rond de realisatie van een klimaatadaptatietool.

Alle Vlaamse gemeenten staan op dit moment voor de uitdaging om klimaatadaptatie een prominente plaats in hun beleidsplannen te geven en tijdig adaptatiemaatregelen te nemen. Ook de VMM ondersteunt alle Vlaamse gemeenten hierbij en ontwikkelde reeds het Klimaatportaal waarop ze de verwachtte klimaatverandering en bijhorende impact in hun gemeente kunnen raadplegen: https://klimaat.vmm.be. De VMM wenst dit portaal in de toekomst nog uit te breiden met een klimaatadaptatietool. Die zorgt ervoor dat elke gemeente inzicht krijgt in de mogelijke maatregelen die ze kan nemen om aan de nadelige effecten van klimaatverandering het hoofd te bieden. Bovendien zou de tool ook een indicatie van de effectiviteit, alsook de kosten & baten van elke maatregel moeten aangeven.

De voorstudie bestaat enerzijds uit een inventarisatie en literatuurstudie en anderzijds uit interviews met zowel Belgische, Nederlandse als internationale kennisinstellingen en studiebureaus. Dit alles werd aangepakt op een interactieve en vooruitstrevende wijze, onder meer door het gebruik van een online mind map.

Ook wordt nauw samengewerkt met onze Nederlandse collega’s. Zij hebben reeds ervaring door de ontwikkeling van de CELSIUS-tool (Cost Effective Line of Action for the CLimate Adaptation Investments in Urban Systems), die inzicht geeft in de kosteneffectiviteit van klimaatadaptatiestrategieën.

Deze opdracht is een strategisch belangrijke referentie voor ons werk rond klimaatverandering en Smart Cities. Het zorgt ervoor dat we ‘on the field’ ervaring opdoen die voor zeer veel komende projecten van belang zal zijn.

Voorstudie klimaatadaptatie-tool VMM
Voorstudie klimaatadaptatie-tool VMM
Voorstudie klimaatadaptatie-tool VMM
Client
VMM
Team
Sweco
Status
opdracht volbracht