Onze projecten

De Wijers Zonhoven
2014 —

De Wijers Zonhoven

Stedenbouwkundig ontwerp Heidestrand en structuurvisie vijverkerngebied

Het Vijverkerngebied de Wijers wordt doorsneden door parallelle beekstructuren. Het drassige gebied, op de overgang tussen het Kempisch Plateau en de Demervallei is altijd al een productielandschap geweest: ontginningen van turf en ijzerzandsteen, de viskweek, de waterbeemden, het potstalsysteem, de bos- en mijnbouw, … . Al deze productieslagen zijn vandaag de dag nog duidelijk leesbaar in het karakteristieke landschap in Zonhoven en Hasselt. Meer nog, ze liggen aan de basis van een zeer bijzondere natuur.

In de structuurvisie willen we deze ecologische en landschappelijke kwaliteiten maximaliseren. Daarnaast ligt een belangrijke opgave in het versterken van de relatie tussen het omliggende stedelijk weefsel en het unieke vijverlandschap. Er wordt ingezet op de publieke ruimte in de rand om het stedelijk gebied met het Vijverkerngebied te verweven. De groenstructuur in de rand wordt versterkt om de leesbaarheid te verhogen. Bijkomend programma in deze rand biedt kansen tot kernversterking: buurtgroen, sportveldjes,… De Roosterbeek is de ideale link tussen het Vijverkerngebied en het centrum van Zonhoven.

In de overgang tussen landschap en stedelijk gebied wordt de bestaande camping Heidestrand geïntegreerd, maakt ze mee deel uit van de publieke ruimte en vormt een poort tot het landschap. De camping is niet langer meer een eiland in het landschap maar is sterk verweven met andere recreatieve attractiepolen en de omliggende kernen. Missing links in het trage netwerk worden opgelost. Bijkomend tijdelijk programma op maat van het vijverlandschap moeten de bezoekers tot diep in het gebied lokken.

Een belangrijk thema in dit project is circulaire economie. Er wordt gestreefd naar gesloten kringlopen op de site. Hierdoor wordt het gebied economisch meer veerkrachtig (vb. extra producten en opbrengsten), worden actoren met elkaar verbonden, krijgt het Vijverkerngebied meer identiteit en wordt het landschap sterk verankerd in haar omgeving. Het vijvergebied krijgt zo opnieuw betekenis voor omwonenden en recreanten.

 

PROJECTCODE: ZDW
LOCATIE: Zonhoven
PERIODE: 2014 >>
OPDRACHTGEVER: Vlaamse Landmaatschappij
PROJECTTEAM: BUUR i.s.m. Driekwart Groen
STATUS: in ontwerpfase

De Wijers Zonhoven
De Wijers Zonhoven
De Wijers Zonhoven
De Wijers Zonhoven
Code
ZDW
Client
Vlaamse Landmaatschappij
Team
BUUR i.s.m. Driekwart Groen
Status
Volbracht