Onze projecten
Infrastructure design
Landscape visions and ecology
Design of public space
Master planning

Stadspark De Motten Tongeren
2015 — 2019

Stadspark De Motten Tongeren

Herinrichting van de omgeving De Motten en openleggen van de Jeker in Tongeren

De Jeker is er de laatste jaren in allerlei opzichten op vooruit gegaan. De slingerende rivier is met haar vallei terug een belangrijke schakel in het groenblauw netwerk en een geliefd recreatiegebied geworden. Alleen in de stad Tongeren zelf was de Jeker nauwelijks zichtbaar. Het was daarom de ambitie van het stadsbestuur en VMM om het contact tussen de stad en haar rivier en de ganse vallei als geheel terug te her-stellen.

Dit werd concreet gemaakt door één van de historische zijarmen van de Jeker binnen de kernstad terug open te leggen en de directe omgeving ervan her in te richten in relatie tot het water in de stad. De Jeker volgt de Wallen en vormt zo de schakel tussen de oude kernstad en het park De Motten in de vallei. Dit park was sterk verwaarloosd en versnipperd geraakt door wegen en parkeerterreinen en wordt als integraal onderdeel van het plan weer omgevormd tot 1 groot stadspark.

Binnen het kader van een nieuwe en ruimere visie op mobiliteit in Tongeren werd een deel van de wegen geknipt en voor het parkeren werden alternatieven gezocht in de omgeving en aan de randen van het park. Zo werden park en rivier samen een groene schakel binnen het kleinstedelijk gebied van Tongeren, tussen de stadswijken en langs het traject van de rivier. Vistrappen moeten de migratie van vissen stroomopwaarts weer mogelijk maken en een uitgebreid netwerk van trage wegen brengen de waardevolle delen van de vallei stroomopwaarts en -afwaarts binnen handbereik van de Tongenaren.

Het project is een samenwerking van verschillende overheden: de stad Tongeren, de Vlaamse Milieu Maatschappij Afdeling Water en Aquafin. Ook het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn waren betrokken. Het project werd volledig uitgevoerd binnen Sweco en vergde de inzet van heel wat van de disciplines die we in huis hebben. Het werd een toonbeeld van de interdisciplinaire aanpak waar we voor staan, waarbij het ontwerp centraal staat in het proces. Het ontwerpproces werd daarom gekoppeld aan een intensief communicatie- en participatietraject met de betrokken partijen en de bevolking. Zowel de directe betrokkenen als stadsbreed.

In het kader van het openleggen van de Jeker werden 10 bruggen voorzien, zowel stalen fiets- en voetgangersbruggen als betonnen bruggen. De meest opvallende betonnen brug is de 3-puntsbrug ter hoogte van het waterbelevingsplein.

Het project won de prijs publieke ruimte 2021.

Client
stad Tongeren
Team
BUUR – Sweco
Status
gerealiseerd