Onze projecten
Gestion de données spatiales
Conseil stratégique
Elaboration de politiques spatiales

Woononderzoek Limburg
2016 — 2018

Woononderzoek Limburg

Onderzoek naar regionale woningmarkten en opmaak scenario’s voor sturing van de woninggroei

BUUR werd samen met Atelier Romain aangesteld door de provincie Limburg voor het onderzoek naar de ruimtelijke dimensie van het wonen in de provincie en de toekomstige woonbehoeften. Het onderzoek vertrekt vanuit het niveau van regionale woningmarkten. Daarbij worden beleidskeuzes voorgesteld om de toekomstige woonbehoefte kwantitatief en kwalitatief in te plannen.

De studie vangt aan met de analyse van regionale woningmarkten en pendelregio’s, waarbij de migratiedynamiek en pendelbewegingen onder de loep worden genomen. Vervolgens wordt de bestaande nederzettingsstructuur in kaart gebracht en opgedeeld in verschillende categorieën, aan de hand van het aanwezige voorzieningenniveau, de knooppuntwaarde en het tewerkstellingsniveau. Hiervoor wordt gesteund op resultaten van het onderzoek naar ontwikkelingskansen van VITO, dat voor Limburg verder werd verfijnd. Aan de hand van een categorisering van de nederzettingsstructuur van Limburg, kunnen verschillende scenario’s worden voorgesteld om de huishoudensprognoses en de bijhorende woonbehoefte te sturen in de provincie. Dit gebeurt enerzijds binnen de vooropgestelde regionale woningmarkten en anderzijds binnen de volledige provincie. Elk scenario, gaande van optimalisatie van het trendscenario tot een extreem bundelingsscenario, resulteert in een versterking van de kernen en een vrijwaring van het buitengebied.

De eindrestultaten werden einde 2018 aan de opdrachtgever voorgesteld.

Woononderzoek Limburg
Woononderzoek Limburg
Woononderzoek Limburg
Woononderzoek Limburg
Woononderzoek Limburg
Woononderzoek Limburg
Code
LWO
Client
Provincie Limburg
Équipe
t.v. Atelier Romain - BUUR
Statut
Volbracht