Onze projecten
Instruments planologiques
Ecologie et aménagement paysager

Vallei van de Koude Beek Borsbeek
2011 —

Vallei van de Koude Beek Borsbeek

Ruimtelijk uitvoeringsplan voor een open ruimte gebied langs het dorpscentrum

Het plangebied is gelegen in het randstedelijk bebouwd gebied van Antwerpen. Dit perifeer bebouwde landschap wordt gekenmerkt door onbebouwde gebieden met een landschappelijke kwaliteit. Het structuurplan Antwerpen speelt hierop in met het concept van de groene ruggengraat (de zogenoemde ‘soft spine’). Deze groene vingers hebben een structurerend effect op de hele stedelijke regio, waarbinnen Borsbeek een lokaal knooppunt van activiteiten vormt. Eén van dé kwaliteiten van Borsbeek is dat het deze stedelijkheid koppelt aan landschappelijke kwaliteit en kleinschaligheid.

Het gemeentebestuur wenst met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan de vallei van de Koude Beek haar open ruimte kwaliteiten verder te koesteren.

De ambitie ligt erin een blauw-groene ruimte te willen creëren, een landschapspark voor het dichtbebouwde dorp Borsbeek. Dit landschapspark dient een kwalitatieve landschappelijke open ruimte te worden die de inwoners van Borsbeek bij elkaar brengt. Een plek om te spelen, te bewegen, te ontmoeten, te wandelen en te chillen. Het park moet nieuwsgierigheid opwekken om het gebied te ontdekken en te beleven. Daarnaast moet het ook ruimte kunnen bieden aan evenementen. Passieve recreatie, waterberging, natuur en erfgoed vormen de essentiële ingrediënten van het landschapspark. Het is essentieel om het fort een plaats te geven in het landschapspark, en dit op een zodanige manier zodat het fort en zijn omgeving als 1 geheel ervaren worden.

Ook een vlotte toegankelijkheid van het park vormt een belangrijk aandachtspunt. Om het gebied vrij en gemakkelijk toegankelijk te maken voor het publiek dient het motorisch verkeer hier dan ook -zoveel als mogelijk- geweerd te worden.

Vallei van de Koude Beek Borsbeek
Vallei van de Koude Beek Borsbeek
Vallei van de Koude Beek Borsbeek
Code
 BOR-BKB
Client
 Gemeente Borsbeek
Équipe
 BUUR
Statut
Opdracht volbracht