Onze projecten
Conseil stratégique
Elaboration de politiques spatiales
Instruments planologiques
Soutien aux autorités locales

Toolkit Woonkernen Provincie Antwerpen
2015 — 2016

Toolkit Woonkernen Provincie Antwerpen

Toolkit voor kernversterking in de woonkernen van ‘de groene zes’

In opdracht van de Provincie Antwerpen werkte BUUR een toolkit uit voor kernversterking in ‘de groene zes’. Dit zijn de zes gemeenten van het bebouwd perifeer landschap van Antwerpen: Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten en Zoersel. De toolkit woonkernen formuleert strategieën en instrumenten om deze kernen duurzaam te versterken en verder te ontwikkelen.

De toolkit vertrekt van een systeembeschrijving van de woonkern waarin de mens centraal staat. Het functioneren van woonkernen wordt verder bepaald door drie dimensies: de ruimte, de activiteiten en de identiteit van de kern. Omringende systemen, zoals mobiliteit, economie of ecologie, die een bepalende impact hebben op de kwaliteit van een kern, worden ook meegenomen. Deze systeembeschrijving vormt de rode draad doorheen de toolkit. Op basis van de relaties tussen alle onderdelen worden de uitdagingen voor de kernen van ‘de groene zes’ samengevat: vergrijzing, vervlakking van de identiteit, mobiliteitsdruk, gebrek aan kwalitatieve publieke ruimte,…

De hoofdmoot van de toolkit bestaat uit strategieën die een oplossing bieden voor elk van die uitdagingen. Die strategieën helpen om een woonkern te ontwikkelen tot een duurzame en kwalitatieve leefomgeving. Zo’n leefomgeving combineert vier toekomstbeelden: ruimte op mensenmaat, levenslang wonen en groene veerkracht in een verzorgende en bedrijvige kern.

De strategieën in de toolkit ondersteunen deze toekomstbeelden en vallen samen in 15 clusters: van gevarieerd woonaanbod en verdichting op maat van de kern tot duurzame mobiliteit en architecturale kwaliteit. De toolkit biedt voor elke cluster verdere uitleg en een overzicht van de instrumenten die erbij ingezet kunnen worden. Daarbij komen zowel planningsinstrumenten als procesgerelateerde instrumenten aan bod. Tot slot wordt elke strategie uitgebreid geïllustreerd met voorbeeldprojecten. Twee case studies onderbouwen het verhaal mee en tonen wat bepaalde strategieën kunnen opleveren in de kernen van Schoten en Schilde.

Toolkit Woonkernen Provincie Antwerpen
Toolkit Woonkernen Provincie Antwerpen
Toolkit Woonkernen Provincie Antwerpen
Toolkit Woonkernen Provincie Antwerpen
Toolkit Woonkernen Provincie Antwerpen
Toolkit Woonkernen Provincie Antwerpen
Toolkit Woonkernen Provincie Antwerpen
Toolkit Woonkernen Provincie Antwerpen
Code
ATK
Client
Provincie Antwerpen
Équipe
BUUR
Statut
Volbracht