Onze projecten
Gestion de l’environnement et accompagnement des parties prenantes
Conseil stratégique
Elaboration de politiques spatiales
Instruments planologiques
Soutien aux autorités locales
Participation et cocréation
Masterplan

Stadskern versterking Tienen
2015 — 2017

Stadskern versterking Tienen

Opmaken van een concrete uitwerking rond stadskernversterking voor de stad Tienen

BUUR werd in 2015 samen met Value Partners aangesteld door de stad Tienen voor de ontwikkeling van een visie voor stadskernversterking. De visie heeft als doel om Tienen te helpen bij de ontwikkeling van een toekomstgericht ruimtelijk beleid en tegelijk samen met de burgers van Tienen projecten en acties op te zetten en de lokale fierheid op de stad te verhogen.

BUUR maakte voor Tienen een aantal visieschema’s op die een langetermijn ambitie voor de thema’s wonen, publieke ruimte, buurtleven en regionale centrumrol uitdrukken. Daarnaast ontwikkelden we een gedetailleerd actieplan voor de korte, middellange en lange termijn waarop we geplande en nieuwe projecten, interventies en gewenste relaties aanduidden. Dit actieplan werd begeleid door een uitgebreid document met beschrijving van de interventies en suggesties voor de (her)organisatie van het ruimtelijk beleid van de stad. Bijzondere aandacht ging naar bottom up initiatieven en tijdelijke acties in de stedelijke ruimte. Hiervoor werd contact gelegd met verschillende lokale (buurt)organisaties en suggesties gedaan voor een buurtgericht beleid. Tegelijk assisteerde BUUR de stad via ontwerpend onderzoek bij de voorbereiding en kwaliteitsbewaking in lopende stadsprojecten.

Het project stadskernversterking zet ook sterk in op participatie en communicatie. Aan het begin van het proces werd een stadsdebat georganiseerd met politici, ambtenaren en experts om zo tot gedeelde ambities voor de stad te komen. Het actieplan werd in clusters opgebouwd die telkens via een stadsatelier met lokale partners werden onderzocht. In februari 2017 organiseert BUUR met de stad Tienen een groots opgezette Trefdag, waar zowel professionale stakeholders als de brede bevolking betrokken wordt bij het project via een symposium en een infomarkt met presentaties, workshops en infostanden. Er wordt ook een brochure gemaakt met een overzicht van de vele projecten en initiatieven die in Tienen lopen, gekaderd in de ambities uit het project stadskernversterking.

Stadskern versterking Tienen
Stadskern versterking Tienen
Stadskern versterking Tienen
Stadskern versterking Tienen
Stadskern versterking Tienen
Code
TSV
Client
Stad Tienen
Équipe
 BUUR + Value Partners
Statut
Volbracht