Onze projecten
Gestion de données spatiales
Conseil stratégique
Elaboration de politiques spatiales
Instruments planologiques
Stratégies de mobilités

Smart-PT Oost-Hageland
2015 — 2017

Smart-PT Oost-Hageland

Verkennend onderzoek naar de toepassing van vraagafhankelijk openbaar vervoer en dorpskernversterking in landelijke gebieden

Als lid van het internationaal onderzoeksconsortium SMART-PT werkte BUUR aan ontwerpend onderzoek naar vraagafhankelijk openbaar vervoer in de landelijke gebieden van Oost-Hageland tussen Tienen en Hasselt. Dit onderzoek, gefinancierd door de Europese Commissie en het Vlaamse IWT, werd in februari 2017 afgerond maar de resultaten werden mee opgepikt in het lopende proces van Regionet Oost-Brabant.

Openbaar vervoer voor landelijke, dun bevolkte gebieden staat in Vlaanderen meer en meer onder druk. Het concept van basismobiliteit, dat elk woongebied verzekerde van een aansluiting op het ov-net binnen wandelafstand, zal weldra vervangen worden door
het nieuwe concept basisbereikbaarheid. Dit opent de deur voor een diverser mobiliteitsaanbod dat de bereikbaarheid garandeert zonder afhankelijk te zijn van één operator of vervoersconcept. BUUR ontwikkelde reeds het baanbrekende plan
Regionet Oost-Brabant, waarin ov-stromen gebundeld werden langs hoogdynamische corridors waar ook de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden. In dit onderzoek gaat de aandacht naar het gebied tussen die corridors: hoe kan via het concept van basisbereikbaarheid, met gebruik van intelligente vraagafhankelijke vervoersmodi, de bereikbaarheid en kwalitatieve ontwikkeling van dit laagdynamisch tussengebied worden gestuurd?

Dankzij een gelaagd vervoersmodel en maximale integratie van alle verschillende modi kan een ‘vervoer op maat’ aangeboden worden dat alle kernen ontsluit en verbindt met het hoogdynamische net van treinen en (snel)bussen. In dorpskernen ontstaan
zo lokale mobiliteitshubs, waarrond strategieën van dorpskernversterking toegepast kunnen worden. Zo wordt niet enkel de bereikbaarheid verbeterd, maar kunnen dorpskernen ook een kwalitatieve ontwikkelingsstap zetten om terug meer lokaal
programma aan te trekken en de ruimtelijke en leefkwaliteit in de kern te vergroten. Dit laat dan weer toe om het buitengebied maximaal te vrijwaren en de landschappelijke kwaliteit sterk te verbeteren.

Het onderzoek van BUUR leverde een voorstel op voor een innovatief vervoersnetwerk op maat voor de regio van Oost-Hageland, maar ook een hele reeks ontwikkelingsvisies voor de dorpskernen in de gemeenten Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw. Daarnaast bevat het eindrapport ook een analyse van de huidige en toekomstige beleidscontext, een benchmark onderzoek naar vraagafhankelijk openbaar vervoer in het buitenland en diverse strategieën en instrumenten voor de implementatie van zowel het vervoersnetwerk als de ontwikkelingsvisies.

Smart-PT Oost-Hageland
Smart-PT Oost-Hageland
Smart-PT Oost-Hageland
Smart-PT Oost-Hageland
Smart-PT Oost-Hageland
Smart-PT Oost-Hageland
Smart-PT Oost-Hageland
Smart-PT Oost-Hageland
Smart-PT Oost-Hageland
Smart-PT Oost-Hageland
Smart-PT Oost-Hageland
Statut
Volbracht