Onze projecten
Elaboration de politiques spatiales
Instruments planologiques
Soutien aux autorités locales

Ruimtelijk Structuurplan Leuven
2000 — 2006

Ruimtelijk Structuurplan Leuven

Externe bijstand bij het ruimtelijk beleid en de opmaak van het structuurplan

In 2000 werd het Ontwerpteam Johan Van Reeth aangesteld voor de opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan Leuven (i.s.m. de stedelijke dienst ruimtelijke planning). Dit behelsde ook de procesregie, de organisatie en uitbouw van de stedelijke dienst, de externe communicatie en de implementatie van de uitvoering van het structuurplan.

Het structuurplan van Leuven bekleedt een bijzondere plaats in de prille Vlaamse planning “nieuwe stijl”. Het omvangrijke werkstuk wordt gekenmerkt door een sterk uitvoeringsgericht karakter met een gedetailleerd actieprogramma, gekoppeld aan een comprehensieve aanpak als toetsingskader voor het ruimtelijk beleid. Een centraal principe in het plan is het dubbele karakter van Leuven als bevattelijke en overzichtelijke centrumstad die toch een belangrijke regionale positie inneemt. Rond dit idee werden meer gedetailleerde principes uitgewerkt rond publieke ruimte, stedelijke ontwikkeling, mobiliteit, … .

Samen met het communicatiebureau Bailleul uit Gent werd een communicatiestrategie uitgewerkt om zoveel mogelijk mensen te bereiken tijdens het openbaar onderzoek. Hierbij werd een breed gamma aan infokanalen benut, zoals een aan huis bezorgde folder, affiches en postkaarten, infovergaderingen in de wijken, een tentoonstelling, een fietstocht, een website. Het structuurplan zelf werd in krantvorm gedrukt.

De intensieve betrokkenheid van de beleidsverantwoordelijken en van het middenveld heeft geleid tot een breed draakvlak voor het plan. De uitvoering van het structuurplan is intussen door de betrokken stadsdiensten op de sporen gezet.

Ruimtelijk Structuurplan Leuven
Ruimtelijk Structuurplan Leuven
Ruimtelijk Structuurplan Leuven
Code
RSL
Client
Stad Leuven
Équipe
Dienst Plannins + Ontwerpteam Johan Van Reeth
Statut
Volbracht