Onze projecten
Conseil stratégique
Elaboration de politiques spatiales

Rasterstad Genk
2013 — 2015

Rasterstad Genk

Naar een visie voor de Rasterstad Genk

De stad Genk staat vandaag voor een heroriëntatie van de aanwezige economische activiteiten en heeft nood aan nieuwe stedelijke dynamieken. De ruimtelijke vertaling hiervan is nog onvoorspelbaar, maar des te belangrijker is het een duidelijk kader te bepalen waarbinnen deze dynamieken in de toekomst kunnen plaatsvinden. BUUR kreeg de opdracht om een ruimtelijke visie te ontwikkelen voor de stad. Opgebouwd uit verschillende logica’s en sterk bepaald door haar industriële geschiedenis vormt Genk momenteel een onsamenhangende geheel van wijken, plekken, infrastructuren en landschapsrelicten. Onder de noemer ‘Naar een visie voor de Rasterstad Genk’ zocht BUUR naar een nieuwe lezing van de stad om te ontdekken welke structuren, gebieden en knooppunten dienen te worden versterkt en/of herontwikkeld om Genk een nieuw, sterk kader te bieden voor de stedelijke ontwikkelingen die in de komende jaren en decennia zullen plaatsvinden.

Als alternatief voor het huidige stedelijke amalgaam wordt het concept van het glasraam geïntroduceerd: talrijke elementen met hun eigen kleur en karakter, die door een straffe structuur, het loden frame, worden samengebracht in een leesbare, krachtige figuur. Andersheid wordt daarbij getolereerd en zo mogelijk versterkt, zolang de gemeenschappelijke structuur de verschillende onderdelen samenbrengt rond een gedeeld verhaal. In de zoektocht naar die structuur vertrok BUUR van een open blik op de stad, waar stad en landschap met elkaar verweven zijn. Er werden strategieën geformuleerd voor het landschap, het weefsel en de netwerken in de stad:

De grootschalige open ruimte gebieden in Genk vormen een groot potentieel om het groene netwerk binnen de stad te versterken. BUUR definieerde enkele ruimtelijke strategieën die deze gebieden in zo’n netwerk opnemen, maar ook toestaan het te verweven met de grote, perifere groene gebieden en met het stadsweefsel zelf.

Het stadsweefsel van Genk kan worden beschreven als een archipel van kleine gebiedjes met hun eigen identiteit. Voor die gebiedjes werden verschillende ruimtelijke strategieën ontwikkeld om deze wijken te clusteren tot een groter geheel met een sterkere identiteit, zonder de kwaliteit van de individuele elementen te verliezen.

Genk kan gelezen worden als de superpositie van drie verschillende wegennetwerken waarvan elk de drager is van specifieke programma’s: het laddernetwerk van regionale wegen, het radiocentrisch netwerk van stedelijke wegen en de verschillende wijkwegen met hun specifieke raster- of stempelstructuur. In de visie worden ruimtelijke strategieën samengebracht die het bestaande netwerk versterken, differentiëren en ruimte scheppen voor nieuwe mobiliteit.

Vanuit deze drie invalshoeken ontstaat een nieuwe kaart van Genk, die identiteiten, structuren, samenhang en verschillen duidelijk maakt. Die kaart vormt een leidraad voor toekomstige projecten, maakt duidelijk waar potenties liggen of interventies nodig zijn. Zo wordt een stedenbouwkundig verhaal geschreven dat het stedelijk beleid mee vormgeeft en elk toekomstig project een plek en betekenis geeft.

Rasterstad Genk
Rasterstad Genk
Rasterstad Genk
Rasterstad Genk
Rasterstad Genk
Rasterstad Genk
Rasterstad Genk
Code
CRS
Client
Stad Genk
Équipe
BUUR
Statut
Volbracht