Onze projecten
Aménagement de l’espace public

Raadsplein Anderlecht
2009 — 2011

Raadsplein Anderlecht

Ruimte voor de voetganger.

De voetganger heeft weer een prominente plaats op het Raadsplein. De verblijfskwaliteit is verhoogd, het stadsbeeld verfraaid. De verkeersafwikkeling is gereorganiseerd, het parkeren op en rond het plein geherstructureerd.

De heraanleg van het Raadsplein is een belangrijke stap in de opwaardering van de wijk op de rand van Kuregem en rond het Anderlechtse gemeentehuis. Een zeer diffuus en vaag ruimtegebruik kenmerkte het Raadsplein in zijn vroegere verschijningsvorm. Het gemotoriseerd verkeer en het parkeren namen een zeer belangrijk deel van het plein in beslag waardoor de verblijfsruimte voor de bezoeker en de passant zeer klein was.

Het uitgangspunt van het project was ambitieus: de volledige herstructurering van het Raadsplein, een betere organisatie van het verkeer rondom het plein, het ontwerp van een multifunctionele en ceremoniële zone vóór het gemeentehuis, de homogenisering van het materiaalgebruik van de voetpaden en de wegenis, het herstel van het gabarit en de hoogtepeilen, de inplanting van nieuw straatmeubilair.

Multifunctioneel gebruik

Centraal in het ontwerp staat een plein dat direct aansluit bij de voorgevel van het gemeentehuis. Het is multifunctioneel in gebruik en vrij van verkeer. Aan de zuidkant wordt het besloten door een dubbele rij essen die een ‘claustra’ of ‘lovergang’ vormen waaronder zitbanken geplaatst zijn. Aan de noordzijde ligt de doorgaande rijweg met geïntegreerde trambedding. Ten zuiden van de weg is een nieuwe driehoekige voetgangersruimte aangelegd waar dezelfde essen aangeplant zijn.

De oost-westas, de historische as en binding tussen het gemeentehuis en het centrum van Brussel, is vrij van ieder volume-element. Het enige vormelijke element op die as is een ‘droge fontein’ aan de voet van het stadhuis. Ze bevindt zich op hetzelfde niveau als de verharding van het plein. Als ze uitgeschakeld is, kan de oppervlakte multifunctioneel gebruikt worden.

Raadsplein Anderlecht
Raadsplein Anderlecht
Raadsplein Anderlecht
Raadsplein Anderlecht
Raadsplein Anderlecht
Raadsplein Anderlecht
Client
FOD Mobiliteit en Vervoer
Équipe
Sweco
Statut
gerealiseerd