Onze projecten
Aménagement de l’espace public
Masterplan

PPS Hart van Hamme
2017 — 2018

PPS Hart van Hamme

Centrumversterking rond handelsas en culturele gebouwen

Hamme werkt op basis van het ambitieuze masterplan ‘Hamme 2020’ doelgericht aan een ingrijpende vernieuwing van het centrum van de gemeente. Na een competitie- en BAFO-fase werd het bouwteam DBI-JURI + Abscis Architecten + BUUR geselecteerd voor de uitvoering van het deelproject ‘Hart van Hamme’. Dit PPS-project vormt met de herinrichting van het centrumgebied en de hervestiging van de bibliotheek en de kunstacademie een sleutelproject in de langetermijnvisie. Vlakbij het kerkplein krijgen alle culturele functies een plek. In het voormalig klooster en de winterkapel, dat samen met de Sint-Pieters Bandenkerk en de pastorie het historisch karakter van het centrum bepalen, krijgt de bibliotheek een nieuw onderkomen. Het bouwblok wordt afgewerkt met een hedendaags gebouw dat de kunstacademies huisvest. De centrale ‘verborgen kapeltuin’, een rustplek midden in het centrum, maakt een directe verbinding voor langzaam verkeer tussen het kerkplein en een nieuwe parkruimte voor de school. De zone rond het park wordt volledig autovrij gemaakt, t.v.v. de verblijfskwaliteit. Langs de toegangsas naar het centrum voorzien we de stenige tegenpool: een nieuw centrumplein, dat wordt opgeladen door commerciële functies. Bestaande waardevolle bomen worden maximaal geïntegreerd, terwijl alle markt- en andere activiteiten worden gefaciliteerd.

Naast de publieksgerichte functies worden ook 70 woningen voorzien. We kiezen voor gebouwstrips dwars op de erfstraten, zodat een open en dorps karakter blijft gegarandeerd. Onder de private ontwikkeling voorzien we een nieuwe publieke parking, waardoor het mogelijk wordt het centrumgebied een verkeersluwer karakter te geven. Het hart van Hamme wordt op die manier een levendige oase, waar ontspanning en ontmoeting centraal staan.

Voor de verdere uitwerking van het project staat BUUR (i.s.m. ABETEC) in voor de uitwerking van het publiek domein. De start van de werken is voorzien juni-juli 2019.

PPS Hart van Hamme
PPS Hart van Hamme
PPS Hart van Hamme
PPS Hart van Hamme
Code
HCC
Client
DBI-Juri
Équipe
BUUR + ABSCIS Architecten + DS + Abetec + DS2
Statut
Opdracht volbracht