Onze projecten
Aménagement de l’espace public

Park L28 Sint-Jans-Molenbeek
2013 — 2014

Park L28 Sint-Jans-Molenbeek

Een voormalige spoorwegsite met ateliers langsheen de spoorlijn L28 werd ingericht als een multifunctionele, publieke, groene zone.

Het park ligt voor het grootste deel op het grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek, een stukje hoort bij de stad Brussel. Naast een verblijfs- en recreatiefunctie heeft het ook een belangrijke verbindende functie voor voetgangers en fietsers.

Het doel van de omvorming van deze voormalige spoorwegverbinding was het creëren van een groene ruimte in een wijk waar het groen schaars is. Twee andere belangrijke uitgangspunten zijn het beperken van de verharding zodat er meer regenwater op het terrein kan infiltreren en het waarborgen van doorzichten, onder meer voor de sociale veiligheid. Bij het ontwerp van het park werd geluisterd naar de wensen van de buurtbewoners. Het park is intussen aanvaard en heeft een plaats gekregen in een buurt die over onvoldoende kwaliteitsvolle plekken beschikte. Het zorgt voor ontmoetingen, ontspanning, speelruimte en geeft een nieuwe impuls aan de wijk.

Het programma omvat ook een nieuwe voetgangersverbinding tussen de brug van de Belgicalaan en de brug van de Charles Demeerstraat (Pannenhuis); een speelzone voor kinderen van alle leeftijden; sportinfrastructuur voor jongeren; stadsmeubilair (verlichting, banken, vuilnisbakken); nieuwe aanplantingen en een wachtershuis.

Client
Beliris, Leefmilieu Brussel, B-Holding, Infrabel
Équipe
Sweco, Atelier Roland Jeol - Omgeving
Statut
gerealiseerd