Onze projecten
Gestion de l’environnement et accompagnement des parties prenantes
Conception d’ouvrages d’art
Conseil stratégique
Stratégies économique et spatiale
Participation et cocréation
Gestion de projets complexes
Stratégies de mobilités
Conception d’infrastructures
Ecologie et aménagement paysager
Aménagement de l’espace public
Évaluation de la durabilité et des incidences sur l’environnement
Masterplan

Overkapping Ring Antwerpen Noord
2017 — 2018

Overkapping Ring Antwerpen Noord

Opmaak van een visie voor de overkapping van de Antwerpse ring in het noordelijke segment (Luchtbal , Eilandje en Merksem)

BUUR werd als een van de 5 teams geselecteerd in de prestigieuze ontwerpwedstrijd ‘Over De Ring’, georganiseerd door de Antwerpse overkappingsintendant, de stad, het gewest en de actiegroepen. In 9 maanden tijd moest elk team een visie vormen over de overkappingsmogelijkheden van de Ring. Samen met de bewoners van elk segment werd gezocht naar pilootprojecten en een lange termijn visie op hoe de overkapping van de ringweg de meeste meerwaarde kan betekenen voor de omliggende wijken en stadsdelen. Het team van BUUR, Latz, Greisch en S333 kreeg het segment noord toebedeeld.

De uitdagingen voor het noordelijk segment zijn groot. Dit stadsdeel zal een grote impact ondervinden van het Oosterweelproject. Bovendien kennen de wijken vandaag al heel wat problemen, in het bijzonder de geïsoleerde wijk Luchtbal. Binnen de visie van Noord wordt het Oosterweelproject ingezet als hefboom voor de vernieuwing en de versterking van het gebied. Het team van BUUR stelt in haar masterplan 5 leefbaarheidsprojecten voor die al op korte termijn belangrijke kansen kunnen betekenen voor Luchtbal en Merksem. Het masterplan formuleert, naast 2 quick wins, drie overkappingsvoorstellen, die bijna de helft van de noordelijke ring overkappen. Naast de noodzakelijke maatregelen voor lucht- en geluidskwaliteit, bieden de voorstellen kansen om meer groene ruimte te realiseren, het woningaanbod aan te vullen en het voorzieningentekort te corrigeren, werkgelegenheid te creëren  en een vlottere mobiliteit te garanderen.

Aan het eind van het masterplanproces selecteerde het politiek stuurcomité 18 pilootprojecten voor de gehele ringzone die met de eerste 1,25 miljard euro zullen gerealiseerd worden. In segment Noord werden 4 projecten geselecteerd, goed voor ruim 450 miljoen euro. De 18 pilootprojecten zullen de komende jaren door de 5 teams verder worden uitgewerkt.

Overkapping Ring Antwerpen Noord
Overkapping Ring Antwerpen Noord
Overkapping Ring Antwerpen Noord
Overkapping Ring Antwerpen Noord
Overkapping Ring Antwerpen Noord
Overkapping Ring Antwerpen Noord
Overkapping Ring Antwerpen Noord
Overkapping Ring Antwerpen Noord
Overkapping Ring Antwerpen Noord
Overkapping Ring Antwerpen Noord
Code
ODR-MAN
Client
Vlaams Gewest
Équipe
BUUR-Latz-S333-Greisch + Levuur, Proflow en 3E
Statut
Volbracht