Onze projecten
Aménagement de l’espace public
Masterplan

Oosteroever Baelskaai Oostende
2015 —

Oosteroever Baelskaai Oostende

Inrichtingsplan en ontwerp publieke ruimte voor de stedelijke ontwikkeling van een voormalige havensite

De transformatie van de Oosteroever van voormalig havengebied tot een volwaardig nieuw stadsdeel is voor Oostende een belangrijk project. BUUR is door projectontwikkelaar Burco Coast aangesteld voor de opmaak en procesbegeleiding van het inrichtingsplan voor de ontwikkeling van een beeldbepalende site op deze Oosteroever, nl. het bouwblok langsheen de Baelskaai begrensd door de Victorialaan, Fortstraat en Liefkemoresstraat. Daarnaast is BUUR ook aangesteld als ontwerper van de publieke ruimte.

Het inrichtingsplan integreert het bouwblok binnen het groter geheel en vormt de leidraad voor de uitwerking en gefaseerde realisatie ervan. Het plan vertrekt van het intrinsieke karakter van de havenwijk en het concept van het robuuste grootschalige bouwblok op maat van het historische industriële grid. Het bouwblok vormt hierbij geen monotoon gegeven maar een doordacht samengesteld stedelijk geheel van verschillende gebouwen – onderscheiden in volumetrie, materiaal en architecturale uitwerking – rond een gemeenschappelijk binnenpark. Het binnenpark verleent het wonen op deze plek een nieuwe en unieke identiteit. De weelderige groene parkruimte vormt een tegengewicht voor de stoere Baelskaai en vormt de kapstok voor de bebouwing.

Wonen vormt de hoofdfunctie van het bouwblok. Het inrichtingsplan zet in op een divers aanbod aan woontypologieën, aangevuld met voorzieningen voor horeca en handel en ruimte voor mogelijke complementaire gemeenschappelijke, commerciële of culturele voorzieningen.

De ontwikkeling zal stapsgewijs gebeuren. Het plan vormt hiervoor het duurzaam tijdsbestendig kader met voldoende ruimte naar architecturale uitwerking toe en de nodige flexibiliteit om te kunnen inspelen op voortschrijdende inzichten. Momenteel zijn drie gebouwen langsheen de Baelskaai in realisatie of reeds gerealiseerd. Een tijdelijk landschap in afwachting van het definitieve binnenpark creëert reeds de nodige omgevingskwaliteit.

Oosteroever Baelskaai Oostende
Oosteroever Baelskaai Oostende
Oosteroever Baelskaai Oostende
Oosteroever Baelskaai Oostende
Oosteroever Baelskaai Oostende
Code
OOB
Client
 Burco Coast NV
Équipe
BUUR
Statut
In ontwerp