Onze projecten
Études de faisabilité

Maurice Lippensplein Knokke
2017 — 2017

Maurice Lippensplein Knokke

Ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke en programmatorische invulling van de sites in de onmiddellijke omgeving van het Maurice Lippensplein

BUUR werd door de gemeente Knokke-Heist geselecteerd voor het ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke en programmatorische invulling van zeven beeldbepalende sites in de onmiddelijke omgeving van het Maurice Lippensplein. Omwille van haar rol als inkomfoyer van de badstad, als belangrijk verkeersknooppunt, en als geselecteerde locatie binnen het hoogbouwplatform, dient de studie de voorstellen voor de sites op elkaar af te stemmen, om maximaal de samenhang te verzorgen.

De centraliteit van het plein in het ruimere stadslandschap van Knokke wordt herbevestigd, alsook haar rol als schakel tussen de omliggende wijken. In de studie wordt de identiteit van het M. Lippensplein uitgediept, als groene inkomfoyer, als amorfe verkeersruimte en als onderlegger voor de verscheidenheid aan beeldbepalende sites. Uit de lezing wordt de ambitie uitgesproken om het M. Lippensplein uit te bouwen tot stedelijke convergentieruimte, waar het bebouwde weefsel, programma, landschap en mobiliteit samenkomen in één coherente ruimte. Dit geeft aanleiding geeft tot vier inrichtingsprincipes: een divers stedelijk geheel, een verbindend landschap, een strategisch knooppunt en een beeldbepalende compositie. Deze inrichtingsprincipes worden vertaald naar een inrichtingsvoorstel, waarin op overzichtelijke wijze de ontwikkelingen van het M. Lippensplein op elkaar betrokken worden.

Het uitvoerig ontwerpend onderzoek resulteerde in duidelijke projectdefinities voor de afzonderlijke deelsites rondom het M. Lippensplein, waarin concrete richtlijnen worden gedefinieerd die de inrichtingsprincipes voor het M. Lippensplein verankeren. De studie wordt sindsdien door ontwerpers gehanteerd als synthese van de randvoorwaarden, en door de gemeente als referentiekader om concrete projectvoorstellen te evalueren.

Maurice Lippensplein Knokke
Maurice Lippensplein Knokke
Maurice Lippensplein Knokke
Maurice Lippensplein Knokke
Code
KLP
Client
gemeente Knokke-Heist
Équipe
BUUR
Statut
opdracht volbracht