Onze projecten

Gent Slim Verdichten
2016 — 2016

Gent Slim Verdichten

Uitwerking visie op verdichting in de 20e eeuwse wijk Wondelgem

Door demografische groei zal de stad Gent in de komende jaren geconfronteerd worden met moeilijke ruimtelijke uitdagingen. Bevolkingsgroei, vergroening, vergrijzing, verzilvering, gezinsverdunning, nieuw samengestelde gezinnen, migratie, het zijn enkele kerntermen die aangeven hoe onze maatschappij verandert. Aanpassingen in het stedelijk aanbod van woongelegenheden, kinderopvang, onderwijsinstellingen, zorgvoorzieningen, … zullen zich opdringen.

De beschikbare ruimte in Gent is echter beperkt. Na verdichting van het centrum en de verdichtingsprojecten in de 19e eeuwse wijken (Brugse Poort, Rabot, Ledeberg, etc.) dringt een visie rond de 20e eeuwse buurten zich op. Hoe kan die buitengordel van Gent ook op een positieve manier verdichten? de Stad Gent vraag studiebureaus om een visie op te maken rond Wondelgem, Sint-Amandsberg en de Zuidelijke gordel van Gent. BUUR neemt Wondelgem onder de loep.

Wondelgem wordt in de volksmond ook wel ‘De Platte koek’ genoemd. Door de homogeniteit van de verkavelingsuitbreidingen door de jaren heen. In Wondelgem weet je nooit echt waar je bent. Alle straten lijken op elkaar. de standaard van de uitgewaaierde vlaamse verkaveling. BUUR zoekt naar identiteit en bedenkt verdichtingsstrategiën om de wijken leesbaarheid en kleur te geven. Verdichting nooit op zich, maar altijd met een doel.

We onderscheiden enkele structuren in de wijk en bepalen per structuur de relevante verdichtingstrategieën. centrumplekken, de tramcorridor en de tramhaltes, de kasteelas met zijn prachtige kasteeltuinen en de traditionele verkavelingen vragen elk een andere benadering. verdichting wordt telkens gebruikt als strategie om de vier structuren te versterken.

PROJECTCODE: GSV
LOCATIE: Gent
PERIODE: 2016
OPDRACHTGEVER: Stad Gent
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht voltooid

Gent Slim Verdichten
Gent Slim Verdichten
Gent Slim Verdichten
Gent Slim Verdichten
Gent Slim Verdichten
Gent Slim Verdichten
Code
 GSV
Client
 Stad Gent
Équipe
BUUR
Statut
Volbracht