Onze projecten
Elaboration de politiques spatiales
Ecologie et aménagement paysager

Ecosysteemdiensten in Oost-Vlaanderen
2019 — 2020

Ecosysteemdiensten in Oost-Vlaanderen

Een verhaal van clusters en interpretaties

Onze samenleving wordt vandaag geconfronteerd met belangrijke uitdagingen: bevolkingsgroei, vergrijzing, nood aan nieuwe vormen van hernieuwbare energieproductie, klimaatveranderingen en achteruitgang van biodiversiteit.  Deze uitdagingen hebben invloed op ons leven en op de ruimte waarin wij leven.  Provincie Oost-Vlaanderen maakt daarom een nieuw ruimtelijk beleidsplan op dat rekening houdt met deze ruimtelijke uitdagingen en biedt een leidraad waarmee steden, gemeenten, gebruikers en bewoners aan de slag kunnen. Eén van de belangrijke pijlers van de ruimte rondom ons zijn de voordelen van het ecosysteem voor de mens, de zogenoemde ecosysteemdiensten. Het ecosysteem is een belangrijke, vruchtbare voedingsbodem in ons leven. Zij geeft ons producten en diensten, al zijn ze niet altijd even zichtbaar. Het ecosysteem haalt fijn stof uit de lucht, zuivert ons water, produceert voedsel en materialen en biedt ontspanningsmogelijkheden.

 “Ecosysteemdiensten zijn met andere woorden processen die ons leven op aarde mogelijk maken, ons beschermen en ons helpen ons leven beter te maken”

Op elke plek in Oost-Vlaanderen zijn er ecosysteemdiensten, zij het telkens in andere hoeveelheden, groottes en zichtbaarheid. Hoe meer aaneengesloten stukken open ruimte, hoe groter het aandeel ecosysteemdiensten. Hoe stedelijker de omgeving, hoe groter het aandeel maatschappelijke activiteiten. Toch zijn er ook in de grootste steden ecosysteemdiensten aanwezig, denk maar aan groene buitenruimte, verkoeling, …

Het doel van de studie is om ecosysteemdiensten te selecteren en te clusteren die eigen zijn aan Oost-Vlaanderen en haar landschap. De provincie is hiervoor op zoek naar een inzichtelijk afwegingskader dat een toegankelijk beeld schetst van waar welke ecosysteemdiensten aangeduid kunnen worden (ten opzichte van andere ecosysteemdiensten of maatschappelijke activiteiten).  Via puntsgewijze clusteranalyse worden genormaliseerde ecosysteemdienstkaarten (vanuit aanbodzijde) gekwantificeerd en herleid worden tot een gebiedsdekkende kaart met 8 ecosysteemdienstenclusters. Deze kaart stelt ons, de provincie en elke toekomstige studie in Oost-Vlaanderen in staat vergelijkingen te maken.  Via een werktool, bestaande uit een datatool en GIS-bestand worden op innoverende wijze sterktes, kwetsbaarheden, kansen en knelpunten gegenereerd.

De uiteindelijke resultaten moeten een startpunt vormen voor het debat over het ruimtelijk beleid en worden daarom door Sweco op een zo toegankelijk mogelijke manier verteld en gevisualiseerd via een filmpje en via een website, opgemaakt in Storymaps. Dit programma laat de provincie toe het verhaal in een heldere communicatie en via interactieve schema’s en kaarten te vertellen aan de verschillende actoren en de brede bevolking. Met  de innovatieve werkwijze via programma’s als FME en de storymaps toont Sweco klaar te staan om zich te mengen in de wereld van emerging technologies.

Bekijk de storymap van deze studie online. Lees meer over het Beleidsplan Ruimte van de provincie.

Ecosysteemdiensten in Oost-Vlaanderen
Ecosysteemdiensten in Oost-Vlaanderen
Ecosysteemdiensten in Oost-Vlaanderen
Ecosysteemdiensten in Oost-Vlaanderen
Ecosysteemdiensten in Oost-Vlaanderen
Ecosysteemdiensten in Oost-Vlaanderen
Client
provincie Oost-Vlaanderen
Équipe
BUUR, Vito
Statut
opdracht volbracht