Onze projecten
Masterplan

Centrum Jezus-Eik
2014 — 2015

Centrum Jezus-Eik

Masterplan voor de dorpskern

De ambitie van het Masterplan bestaat uit de transformatie van een huidige ‘bottleneck’ naar een echte dorpsplek. Bij de opmaak van het Masterplan wordt er uitgegaan van het nieuwe op- en afrittencomplex op de A4/E411 ter hoogte van de Brabantlaan. Verschillende acties werken naar deze planhorizon toe. Het Masterplan van de gemeente positioneert een attractief dorp tussen de bovenlokale structuren van de snelweg en het Zoniënwoud. Het Masterplan bouwt verder op de visie van het gemeentelijk structuurplan.

In de visie van het Masterplan wordt de totaliteit van het horeca-plein, Kapucijnencluster en de site Dombard aangeduid als de toeristisch-recreatieve uitvalsbasis voor dit deel van het Zoniënwoud. In het plan worden de troeven van het dorp uitgespeeld om een stevige herwaardering te bekomen van het dorp. Jezus-Eik kan het speerpunt vormen van de toeristische Druivenstreek en het zuidelijk deel van het Dijleland. Elke investering voor de ontsluiting van het Woud kan niet op zich zelf staan, maar dient een aanvulling te vormen voor het dorp.

Het Masterplan is geen blauwdruk of een eindsituatie, het plan duidt de richting aan en tracht de ambities te schetsen. Het masterplan kan tevens niet zomaar ‘open gerold’ worden. Er zijn investeringen nodig om het dorp te herwaarderen. Het Masterplan tracht de verschillende infrastructurele intenties en middelen op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau te stroomlijnen ten voordele van het dorp.

Het Masterplan tracht voor de komende jaren een kader te bieden hoe lokale én bovenlokale investeringen maximaal aangewend kunnen worden ten behoeve van het dorp. Het Masterplan schetst in deze context de strategie om het DORP te (her)WAARDEREN als aantrekkelijke ruimte voor bewoner, handelaar en bezoeker.

Centrum Jezus-Eik
Centrum Jezus-Eik
Centrum Jezus-Eik
Centrum Jezus-Eik
Centrum Jezus-Eik
Code
JEM
Client
 Gemeente Overijse
Équipe
 BUUR
Statut
Opdracht volbracht