Onze projecten
Stratégies économique et spatiale
Études de faisabilité

Bramier Lauwe
2016 —

Bramier Lauwe

Ontwerp en realisatie van een bedrijventerrein in Lauwe, Menen

Leiedal en de stad Menen organiseerden in 2016 een ideeënwedstrijd via de wedstrijdprocedure ‘Winvorm’ voor het ontwerp en de realisatie van het bedrijventerrein Bramier in Lauwe. Dit bedrijventerrein is atypisch voor de intercommunale omdat het naast een fragiel natuurgebied ligt. De grote uitdaging van het ruimtelijk ontwerp ligt dan ook in de duurzame verweving van beide uiteenlopende bestemmingen. Het ontwerp van BUUR-SWECO (toen nog BUUR-Snoeck) werd als laureaat uitgekozen voor de uitvoering ervan.

Het fragiele natuurgebied blijft in het ontwerp ontoegankelijk voor de bescherming van fauna en flora maar de hekken verdwijnen en er wordt een waterpartij ingericht om beide bestemmingen van elkaar te scheiden. Het bedrijventerrein opent zich trechtervormig naar het natuurgebied en de extensieve vegetaties worden doorgetrokken tot in het publieke deel van het terrein. De beeldkwaliteit van het geheel gaat mee met de identiteit van het natuurgebied. Centraal in het bedrijventerrein wordt een wadi aangelegd die plaats geeft voor infiltratie en buffering van water. Er wordt een bedrijfsverzamelgebouw opgericht voor start-ups en kleinere bedrijven met zicht op het natuurgebied. Naast de harde bestemming van het bedrijventerrein wordt de rand van de twee bestemming recreatief ingericht. Het is een doorgang voor fietsers en voetgangers die wordt ingericht met zitbanken en belevingsplekken: een kijktoren, een verzamelplaats en een ‘raam’ op het gebied.

Bramier Lauwe
Bramier Lauwe
Bramier Lauwe
Bramier Lauwe
Bramier Lauwe
Bramier Lauwe
Bramier Lauwe
Bramier Lauwe
Code
LBR
Client
Leiedal - Stad Menen
Équipe
 BUUR + SWECO
Statut
In uitvoering