Onze projecten
Spatial instruments

RUP Woonparken ‘De Groene Zes’
2020 —

RUP Woonparken ‘De Groene Zes’

Opmaak van 4 intergemeentelijke RUP’s naar aanleiding van het strategisch project RSV ‘bebouwd perifeer landschap’

De woonparken kennen in het algemeen een problematiek van sub-urbanisering: het groene karakter komt hoe langer hoe meer onder druk te staan, voorzieningen zijn vaak slecht bereikbaar voor de inwoners van deze wijken en vele van de woningen die we hier terugvinden zijn te groot geworden voor de gemiddelde gezinssamenstelling van vandaag. Vaak betreft het ook verouderde woningen die niet meer voldoen aan de hedendaagse energetische standaarden. Een verouderd stedenbouwkundig kader staat echter niet vlot toe dat deze gebieden op een meer innovatieve manier ingericht worden.

De problematiek omtrent de woonparken is al langer bekend dan vandaag. In 2012 werd in kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) het strategisch project ‘De Groene Zes’ opgestart. Een samenwerkingsverband tussen 6 gemeentes en de provincie Antwerpen. Een van resultaten hier van was de toolkit ‘woonparken’, opgesteld door BUUR.

De gemeentes Brasschaat, Brecht, Schilde en Schoten beslisten in 2020 op basis van de conclusies van dit strategisch project (neergeschreven in de toolkit) een gezamenlijke opdracht tot de opmaak van een RUP woonparken in elk van deze gemeentes op te starten. Deze vier gemeentelijke RUP’s vertrekken vanuit dezelfde gedeelde visie, zoals neergeschreven in deze toolkit, maar zullen wel telkens op maat worden gemaakt van de betrokken gemeente, zodat elk RUP dat antwoord formuleert dat het best aangepast is aan de lokale problematieken en eigenheden.

Momenteel zit het project in de fase startnota. De RUP’s wensen voor deze gebieden een nieuw ruimtelijk kader te scheppen dat beter aansluit bij de maatschappelijke noden en de ruimtelijke realiteit van vandaag. De startnota omvat een gedetailleerd onderzoek naar de hoofdgroenstructuur van het gebied die als het ware de kapstok vormt waaraan de woonparken zijn opgehangen. Verder werd er nauwgezet nagedacht over een methode ter categorisering van de woonparken zodat de uiteindelijke RUP’s een beleid kunnen naar voor schuiven aangepast aan de eigenheden van een specifiek woonpark.

RUP Woonparken ‘De Groene Zes’
RUP Woonparken ‘De Groene Zes’
Client
Brasschaat, Brecht, Schoten, Schilde
Team
Sweco
Status
in ontwerp