Onze projecten
Spatial instruments
Master planning

RUP Heirbaan Lanaken
2019 —

RUP Heirbaan Lanaken

De herbestemming van de terreinen van de voormalige vestiging van het bedrijf ‘Limburgse Rubber Produkten – Rekem’ naar woonzone

SWECO werd door de gemeente Lanaken aangesteld voor de opmaak van het RUP Heirbaan. Het plan heeft als doel de herbestemming van de terreinen van de voormalige vestiging van het bedrijf ‘Limburgse Rubber Produkten – Rekem’ naar woonzone. De huidige eigenaar van het terrein investeerde in de afbraak van de voormalige bedrijfsgebouwen en de volledige sanering van het terrein. Een herbestemming naar woongebied geeft uitvoering aan de ruimtelijke visie van de gemeente op het gebied, zoals vastgelegd in het bindend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan Lanaken.

De gemeente wenst het planinitiatief aan te grijpen om een totaalvisie voor het gebied te ontwikkelen. Het uiteindelijke RUP moet zo een garantie bieden voor de uitbouw van een hedendaagse wijk, geïntegreerd in het weefsel van Rekem, optimaal beantwoordend aan de woonwensen van de Lanakenaar.

De eigenaar van het terrein had reeds een mogelijk ontwikkelingsscenario voor de site laten opmaken. SWECO maakt er 2 bijkomende op. De scenario’s gaan uit van een dynamische wijk die hedendaagse principes als het beperken van het ruimtebeslag, duurzame mobiliteit, integratie in het landschap omarmen, terwijl ze toch op maat van Rekem en Lanaken blijven. We zetten in onze scenario’s vooral in op publiek groen, een mix van typologieën en woonvormen, het autoluw houden van de wijk en het voorzien van een bijkomende fietsverbinding tussen Hangveld en Neerharen. De scenario’s zijn geen definitieve blauwdrukken, maar eerder de resultaten van ontwerpend onderzoek die dienst doen als communicatie- en ontwerptool om tot een gedragen eindresultaat te komen.

De 3 scenario’s en de start- en procesnota voor het RUP werden op twee infomarkten voorgesteld aan de lokale bevolking. Op basis van de input die hierbij ontvangen werd zal een vervolgscenario opgemaakt worden. Deze stap is echter nooit gezet geweest omdat het project vroegtijdig werd stopgezet.

RUP Heirbaan Lanaken
RUP Heirbaan Lanaken
RUP Heirbaan Lanaken
Client
Lanaken
Team
Sweco
Status
opdracht volbracht