Onze projecten
Spatial instruments

RUP Centrum Sint-Pieters-Leeuw
2016 — 2018

RUP Centrum Sint-Pieters-Leeuw

Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan dorpscentrum van Sint-Pieters-Leeuw

BUUR ontving in 2016 de opdracht voor de opmaak van een RUP voor het centrum van Sint-Pieters-Leeuw. Het RUP vervangt het bestaande BPA Dorpscentrum Sint-Pieters-Leeuw, welke niet meer beantwoordt aan de wensen van de gemeente.

Het project beoogt een versterking van de verblijfskwaliteit en het dorpse karakter van het dorp. Het verbinden van de verschillende landschappelijke elementen met de dorpskern moet de toegankelijkheid en het openbare karakter van deze gebieden verbeteren.  De gemeente is zich bewust van het belang van de omliggende open ruimte, het aanbod aan groen en de kansen die dit biedt om wateroverlast tegen te gaan en maakt bijgevolg meer plaats voor openbare parken en water. Aangezien de kern van Sint-Pieters-Leeuw heel compact is, zijn de meeste gemeenschapsvoorzieningen in de nabijheid van de kerk. De connectie tussen deze functies wordt versterkt door de fijnmazigheid van het dorp uit te breiden. De Rink wordt van verkeersstraat naar verblijfsstraat omgevormd.   Het beperken van verkeer in het dorpscentrum en de ontwikkeling van nieuwe en bestaande zachte verbindingen voorziet een groot en kwalitatief netwerk van openbare ruimtes. Parralel aan de opmaak van het RUP worden een aantal strategische projecten, waaronder de inrichting van de publieke ruimte, voorgesteld. Deze projecten geven tevens enige richting aan de opmaak van het RUP. De vertaling van de visie naar het RUP vormt een brug tussen het inrichtingsplan enerzijds en de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP anderzijds.

Bij de intekening van het grafisch plan is uitdrukkelijk voor een flexibel juridisch kader gekozen. Het RUP is van kracht sinds 2018.

RUP Centrum Sint-Pieters-Leeuw
RUP Centrum Sint-Pieters-Leeuw
RUP Centrum Sint-Pieters-Leeuw
RUP Centrum Sint-Pieters-Leeuw
RUP Centrum Sint-Pieters-Leeuw
RUP Centrum Sint-Pieters-Leeuw
Code
SRC
Client
stad - gemeente Sint-Pieters-Leeuw
Team
BUUR
Status
opdracht volbracht