Onze projecten
Participation and co-creation
Master planning

Recreatieve Vliegpolder Koksijde
2014 — 2015

Recreatieve Vliegpolder Koksijde

Masterplan voor de reconversie van een militaire basis tot recreatieve cluster

BUUR is aangesteld als ontwerper van het masterplan voor de militaire basis van Koksijde. Hierbij wordt uitgegaan van een optimalisatie van de militaire activiteiten, waardoor niet minder dan 365 hectare vrijkomt. De ontwikkeling van een dergelijk gebied dat voorheen ‘op slot’ was (letterlijk en figuurlijk) genereert grootse mogelijkheden voor Koksijde en Veurne, maar evengoed voor de kust en het polderlandschap als geheel.

Het project krijgt omwille van haar schaal een uitgesproken strategisch karakter en wordt daarom aangestuurd door de Provincie West-Vlaanderen. Een intensief debat met de betrokken stakeholders:

– Defensie, de gemeente Koksijde en de stad Veurne
– is echter onontbeerlijk: daarom wordt het project opgebouwd vanuit een co-creatief proces, oa. met workshops met externe specialisten.

We hebben een dubbele ambitie. Enerzijds maken we een nieuwe recreatieve cluster voor de Westkust. Het polderlandschap en de binnenduinrand wordt als landschappelijk geheel toegankelijk gemaakt voor een breed publiek, via een ommegang op de betonbanen. Anderzijds wordt het vliegen en de beleving ervan centraal gesteld. De recreatieve luchtvaart wordt verder uitgebouwd, terwijl ook de Search & Rescue activiteiten een plek op de site behouden. Aan de bebouwde randen worden hardere functies zoals wonen, werken, voorzieningen, openbare functies… mogelijk. I.p.v. de verschillende programma-elementen voorzichtig naast elkaar te schikken opdat ze elkaar zo weinig mogelijk hinderen, vertrekken we van één sterk concept voor de ganse site dat het vliegen en het landschap samenbrengt. We noemen het de Vliegpolder.

Aanhoudende onduidelijkheden i.v.m. de toekomst van de militaire activiteit op de site hebben volgende processtappen ietwat afgeremd. Ondertussen heeft de Provincie echter de MER- en PRUP-procedure opgestart dat de geplande ontwikkelingen mogelijk maakt. Eind 2017 is een doorgedreven communicatie- en participatietraject voorzien voor de brede bevolking, dat opnieuw door BUUR wordt ondersteund.

Recreatieve Vliegpolder Koksijde
Recreatieve Vliegpolder Koksijde
Recreatieve Vliegpolder Koksijde
Recreatieve Vliegpolder Koksijde
Recreatieve Vliegpolder Koksijde
Recreatieve Vliegpolder Koksijde
Recreatieve Vliegpolder Koksijde
Recreatieve Vliegpolder Koksijde
Recreatieve Vliegpolder Koksijde
Recreatieve Vliegpolder Koksijde
Code
KMB
Client
Provincie West-Vlaanderen
Team
BUUR
Status
Opdracht volbracht