Onze projecten
Policy planning
Feasibility studies
Mobility planning

Recreatief fietsen aan de Vlaamse Kust
2020 —

Recreatief fietsen aan de Vlaamse Kust

BUUR part of Sweco helpt het recreatief fietsnetwerk aan de Vlaamse Kust naar een hoger ambitieniveau te brengen

Uit een Task Force Kust, georganiseerd door Toerisme Vlaanderen in 2019, kwam naar voor dat de toeristisch-recreatieve mogelijkheden voor het fietsen aan de Vlaamse Kust moeten verbeterd worden. Er is wel een degelijk basisproduct van bewegwijzerde routes en netwerken, maar beleving, veiligheid en fietscomfort laten nog te vaak de wensen over. En dit voor de meest toeristische regio van Vlaanderen. Dat moet beter kunnen! Met deze opdracht maken we van het fietsen aan de Kust een topbeleving met state-of-the-art voorzieningen en spraakmakende infrastructuur.

In 2006 werd naar Limburgs voorbeeld een netwerk met knooppunten gerealiseerd: een paar honderd kilometer fietstrajecten, degelijk bewegwijzerd, met ‘fietsinrijpunten’ en met een mooie fietsnetwerkkaart voor de Kust. Het was de start van de fietshype in Vlaanderen, die de afgelopen jaren met de komst van de elektrische fiets nog versterkt is. In 2016, 10 jaar na de lancering van het eerste netwerk, was het tijd voor een optimalisatie van het fietsnetwerk. Het ‘Fietsnetwerk 2.0’ werd boven de doopvont gehouden: tientallen kilometers nieuwe fietstrajecten en nieuwe fietsinfrastructuur werden aan het bestaande knooppuntennetwerk toegevoegd.

In 2026 wil Westtoer een derde versie van het fietsnetwerk lanceren: ‘Fietsnetwerk 3.0’. Uitgangspunt is het bestaande fietsnetwerk met knooppunten in de 10 Kustgemeenten én de Kustroute, die als ‘icoonroute’ op dit fietsnetwerk ligt. De studie moet Westtoer en Toerisme Vlaanderen zo helpen om het recreatief fietsen aan de Vlaamse Kust naar een hoger ambitieniveau te brengen.

Doel van de studieopdracht is het ontwikkelen van een toekomstvisie voor het recreatief fietsen aan de Vlaamse Kust, gekoppeld aan een concreet actieplan voor het optimaliseren van beleving, veiligheid en fietscomfort:

  • Beleving: hoe kunnen we het fietsen aan de Kust belevingsvoller maken voor alle doelgroepen en er een aantrekkelijk en verassend toeristisch product van maken?
  • Veiligheid: hoe kunnen we het fietsen aan de Kust veiliger maken met meer autovrije fietspaden, conflictvrije kruispunten en veilige oversteken?
  • Fietscomfort: hoe kunnen we nog meer fietscomfort bieden aan de recreatieve fietser met een degelijke verharding en breedte van fietspaden, drempelloze paden, rust- en picknickplaatsen, fietsenstallingen, fietsparkings, …?

Tijdens de inventarisatiefase maken we een heuse samenvattend kaartenbundel aan die ons inzicht verleent in het huidige netwerk en de beleving, de veiligheid, het comfort en het gebruik ervan. We gaan we op terreinbezoeken, voeren een benchmark uit naar inspirerende fietsroutes en fietsinfrastructuurprojecten in binnen- en buitenland, en we houden intensieve bilaterale gesprekken met de contactpersonen van lopende en geplande (fiets)projecten aan de Kust.

Samen met de Kustgemeenten en verscheidene actoren van Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid duiden we vervolgens op kaart missing links in het netwerk en op te waarderen trajecten en punten aan en brengen we in beeld waar we met alle partners tegen 2026 willen werken aan specifieke belevingstrajecten, belevingsplatforms, transferia en zwarte punten. En ten slotte voeren we voor een welgekozen selectie van 8 belevingstrajecten, 10 belevingsplatforms, 2 transferia en 2 zwarte punten samen met onze partner Atelier Horizon en de betrokken stakeholders en lokale besturen ontwerpend onderzoek en een kostenraming uit.

De resultaten van de studieopdracht zullen vervolgens als basis dienen voor nieuwe projecten die moeten leiden tot betere en nieuwe recreatieve fietsmogelijkheden aan de Kust.

Recreatief fietsen aan de Vlaamse Kust
BUUR Part of Sweco & Atelier Horizon
Recreatief fietsen aan de Vlaamse Kust
BUUR Part of Sweco & Atelier Horizon
Recreatief fietsen aan de Vlaamse Kust
BUUR Part of Sweco & Atelier Horizon
Recreatief fietsen aan de Vlaamse Kust
BUUR Part of Sweco & Atelier Horizon
Recreatief fietsen aan de Vlaamse Kust
BUUR Part of Sweco & Atelier Horizon
Client
Westtoer apb & Toerisme Vlaanderen
Team
BUUR part of Sweco + Atelier Horizon
Status
in ontwerp