Onze projecten
Strategic advice
Policy planning
Spatial instruments
Support of local authorities

Procesbegeleiding Hemelwaterplan
2018 —

Procesbegeleiding Hemelwaterplan

Opmaak processtructuur en uitvoering van gemeentelijke hemelwaterplannen in Vlaanderen

In 2018 besliste Fluvius om voor alle gemeenten waarvan zij rioolbeheerder zijn een hemelwaterplan op te stellen. Een hemelwaterplan is een instrument om een integrale ruimtelijke visie uit te werken om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast en verdroging te beperken en het  grondgebied robuust te maken voor de gevolgen van klimaatverandering. Zo wordt onderzocht waar en hoe het hemelwater afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen, onverharde en verharde oppervlakken kan worden ter plaatse gehouden, geïnfiltreerd, gebufferd en vertraagd afgevoerd.

Sweco speelt een dubbele discipline-overschrijdende rol. Enerzijds zijn onze Sweco projectleiders verantwoordelijk voor de inhoudelijke opbouw van elk hemelwaterplan, waaronder het leiden van de visievormingsmomenten met alle actoren en belanghebbenden, data verwerking en opmaak van de finale plannen voor gemeentes in het zuidelijke deel van de provincie Limburg.

Anderszijds heeft Sweco de taak om overkoepelend voor alle hemelwaterplannen een duidelijke processtructuur op te zetten die op een efficiënte wijze de diverse actoren betrekt, het draagvlak verhoogt alsook het ambitieniveau en de bruikbaarheid van de hemelwaterplannen zal verhogen. Het resultaat is een generiek processchema dat specifiek aangepast wordt voor elke stad of gemeente.

Gelijktijdig wordt een stakeholderanalyse of actorenmatrix opgemaakt waarbinnen de rol en de verantwoordelijkheid van elke actor of partner wordt bepaald. Tot slot bereidt Sweco ook een canvas voor waarbinnen de rapportage van het hemelwaterplan gebeurt. Voor het luik procesbegeleiding is een grote betrokkenheid voorzien van Fluvius zelf evenals van de projectleiders van de andere provincies.

Procesbegeleiding Hemelwaterplan
Procesbegeleiding Hemelwaterplan
Procesbegeleiding Hemelwaterplan
Client
Fluvius
Team
Sweco
Status
in ontwerp