Onze projecten
Landscape visions and ecology
Design of public space

Park Groot Schijn Antwerpen
2013 —

Park Groot Schijn Antwerpen

Landschapsontwerp van een sportpark

Begin 2013 organiseerde AG stadsplanning Antwerpen een ontwerpwedstrijd voor de verdere ontwikkeling van het Park Groot Schijn. De wedstrijd werd gewonnen door het team BUUR-HOSPER-BULK in samenwerking met ARA. Onderwerp van de opdracht was de uitwerking van een reeks sportvelden (voetbal en korfbal), inclusief de padenstructuur en een nieuw clublokaal. Het ambitieniveau voor de inrichting van het landschapspark lag van bij het begin erg hoog.

Het ontwerpvoorstel van het team rond BUUR is opgebouwd rond een concept van voegen en kamers. De voegen zijn de functionele dragers, de grote lijnen waarlangs de ruimtelijke invulling plaats vindt en waaraan de vaste infrastructuur wordt opgehangen. Deze structuur van voegen is ook de beelddrager van het park en bepaalt de beleving: de paden, de groenstructuur, ontmoetingsplekken,… De kamers zijn de lege plekken tussen de voegen en bieden plaats aan de sportactiviteiten. Ze hebben een eigen schaal en architectonische dimensie en worden omzoomd door een veelheid van stammen met hoge kruinen die groene kaders creëren.

De oostwest route in het verlengde van het Rivierenhof vormt de ruggengraat van het geheel. Het secundaire padennetwerk verloopt eerder zigzag, entrée-pleinen ontsluiten de parkprogramma’s en de clublokalen. Centraal ligt een groen parkplein, een verdiept veld dat de plek de nodige centra- en theatraliteit verleent zonder het beeld van de voegen te verstoren. In de winter wordt den bak een ijspiste. Het parkplein werkt op verschillende schaalniveaus en zoekt aansluiting bij zowel de voegen met hun meer stedelijke karakter als bij de landelijke cluster Master Schmidt Hoeve.

Park Groot Schijn Antwerpen
Park Groot Schijn Antwerpen
Park Groot Schijn Antwerpen
Park Groot Schijn Antwerpen
Park Groot Schijn Antwerpen
Park Groot Schijn Antwerpen
Park Groot Schijn Antwerpen
Code
 PGS
Client
 AG Stadsplanning Antwerpen
Team
TV BUUR + Hosper + Bulk
Status
In ontwerp - in uitvoering