Onze projecten
Spatial data
Strategic advice
Policy planning
Spatial instruments
Support of local authorities

Nota Ruimte Provincie Antwerpen
2017 —

Nota Ruimte Provincie Antwerpen

Raamovereenkomst voor de inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van een vernieuwde ruimtelijke visie voor de Provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen wenst haar Provinciaal ruimtelijk structuurplan (RSPA), dat stamt uit 2001, te herzien omwille van de wijzigende ruimtevragen en omwille van de wijzigende beleidscontext. BUUR i.s.m. Atelier Romain/SUM kreeg de opdracht voor de opmaak van een vernieuwde, provinciale ruimtelijke visie. De provincie Antwerpen wenst met deze Nota Ruimte haar rol binnen het bovenlokale beleid sterker te onderbouwen, een kader te bieden om het gemeentelijk ruimtelijk beleid te beoordelen en een inhoudelijke inbreng te leveren voor de dialoog met de gemeenten of andere betrokkenen.

De basis voor de Nota Ruimte wordt gevormd door het cultuurlandschap. Hierin wordt het gebruik van de ruimte binnen de provincie, en zo het resultaat van die interactie tussen mens en natuur, in beeld gebracht. Hoewel de cultuurlandschapskaart slechts een momentopname is, geeft ze op een snelle manier een inzicht in het ruimtegebruik en de ruimtelijke diversiteit in de provincie, zodat er accuraat op ingespeeld kan worden bij het uitwerken van de visie. Bijkomend geeft ze een indicatie van welke partners best betrokken worden bij de verdere uitvoering van het ruimtelijk beleid.

In een tweede stap worden ruimtelijke principes en strategieën uitgewerkt, die de kern vormen van het ruimtelijk beleid van de provincie Antwerpen. De ruimtelijke principes zijn algemeen en robuust en kunnen op lange termijn blijven doorwerken, ook al verandert de context. De strategieën bepalen op hun beurt de manier waarop de vier principes ruimtelijk vertaald worden in de provincie. Deze ruimtelijke principes en strategieën worden concreet gemaakt in ruimtelijke doelstellingen op provinciaal niveau.

De provincie Antwerpen vatte in navolging van voorliggend proces aan met de opmaak van een ruimtelijk beleidsplan voor haar grondgebied. De Nota Ruimte werd geïntegreerd binnen het proces en vormt op heden de visienota van het beleidsplan in opmaak.

Nota Ruimte Provincie Antwerpen
Nota Ruimte Provincie Antwerpen
Nota Ruimte Provincie Antwerpen
Nota Ruimte Provincie Antwerpen
Nota Ruimte Provincie Antwerpen
Nota Ruimte Provincie Antwerpen
Nota Ruimte Provincie Antwerpen
Nota Ruimte Provincie Antwerpen
Nota Ruimte Provincie Antwerpen
Code
ANR
Client
Provincie Antwerpen
Team
BUUR + Atelier Romain/SUM
Status
In ontwerp