Onze projecten
Landscape visions and ecology
Design of public space
Master planning

Masterplan Clementwijk Sint-Niklaas
2008 — 2015

Masterplan Clementwijk Sint-Niklaas

Sweco ontwierp, in samenwerking met Fris in het Landschap, de publieke ruimte voor een stedelijk woonproject in Sint-Niklaas voor een 700-tal woningen.

Het nieuwe plan voor de Clementwijk bevat hoofdontsluitingen, dwarspleintjes, erfstraatjes, een fietsboulevard, een stadsdeelpark, de versterking van het grachtenstelsel en aanleg van een gravitaire vuilwaterriool.

Algemeen uitgangspunt is een minimale ecologische voetafdruk. Basisprincipes zijn: duurzaamheid, gebundelde groenstructuur, autoluwe wijk, fijnmazig netwerk voor voetgangers en fietsers, integraal waterbeheer, sociale mix, energiezuinig, speels, uitbreiding openbaar vervoer en extensief beheer. De bewoners werden in een vroeg stadium betrokken bij het ontwerp om zo een maatschappelijk draagvlak te creëren.

Het project is goed voor 700 nieuwe woningen en een stadsdeelpark van vier hectare.

De wijk is autoluw, maar goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De energiezuinige en compacte bebouwing, verzekert een sterke identiteit en een minimale ecologische afdruk,terwijl de wijkschool en buurtwinkel de verplaatsingen verkorten. De wegenhiërarchie voorkomt in de straat doorgaand verkeer en geparkeerde auto’s. Het is een speels en flexibel grid van verzamel- en erfwegen, buurtpleintjes en een fiets-as. Op terreinen aan de rand van de wijk en aan de ontsluitingswegen, parkeren bezoekers hun wagen. Bewoners kunnen terecht op collectieve plaatsen binnen de woonvelden.

De ontwikkeling omvat bovendien een  multifunctioneel stadspark dat als grootschalige groen- en vrijetijdsvoorzieningen functioneert.  Ook ging er veel aandacht uit naar de waterhuishouding van het gebied. Het bestaande grachtenstelsel regelt de waterhuishouding, waarbij het regenwater in eerste instantie maximaal infiltreert inde tussenliggende bolle akkers. Speelse waterbuffers verzamelen het overtollige  water en voeren het bovengronds af.

Het project is genomineerd voor de prijs Publieke Ruimte 2011 in de categorie ‘geplande projecten’.

Masterplan Clementwijk Sint-Niklaas
Masterplan Clementwijk Sint-Niklaas
Masterplan Clementwijk Sint-Niklaas
Masterplan Clementwijk Sint-Niklaas
Masterplan Clementwijk Sint-Niklaas
Masterplan Clementwijk Sint-Niklaas
Masterplan Clementwijk Sint-Niklaas
Masterplan Clementwijk Sint-Niklaas
Masterplan Clementwijk Sint-Niklaas
Masterplan Clementwijk Sint-Niklaas
Masterplan Clementwijk Sint-Niklaas
Client
stad Sint-Niklaas
Team
Sweco, Fris in het landschap
Status
gerealiseerd