Onze projecten
Participation and co-creation
Design of public space

Kerkstraat Lommel
2015 —

Kerkstraat Lommel

Opmaak van een visie voor de publieke ruimte in het kerngebied van Lommel en de volledige studieopdracht voor de heraanleg van de kerkstraat, dorp en Kerkplein

De Kerkstraat is de belangrijkste winkelstraat van de stad Lommel, centraal gelegen in de kern van de stad. De winkelstraat spant zich op tussen twee historische centrumpleinen, Dorp en het Kerkplein. De doelstelling van de stad is dit kerngebied te versterken als bezoekersgebied. De publieke ruimte wordt herdacht tot een verblijfsruimte met een hoge belevings- en winkelkwaliteit.

Om te komen tot een breed gedragen ontwerpvoorstel werd door BUUR een ambitieus en intensief participatietraject uitgestippeld. Buurtbewoners, handelaren, schoolvertegenwoordigers en eigenaars werden in meerdere bijeenkomsten geconsulteerd en betrokken via workshops. Eveneens werd een ruime vertegenwoordiging van deze stakeholders opgenomen in de stuurgroep.

De uitgewerkte visie trekt resoluut de kaart van een autoluw kerngebied met ruime aandacht voor het wandel- en fietscomfort. De Kerkstraat wordt vormgegeven als een “pleinstraat”, een winkelerf aangelegd in één materiaal van gevel tot gevel, met een minimum aan obstakels en zonder hoogteverschillen in het loopvlak. Het verblijfskarakter wordt versterkt door op verschillende plaatsen rustplekken te voorzien die bomen, zitmeubilair en fietsenstallingen herbergen.

Op de overgang van de Kerkstraat naar Dorp wordt een nieuw plein toegevoegd aan het verblijfsgebied. Het Kerkplein wordt nog meer dan vandaag de poort tot het kerngebied met bijzondere aandacht voor het openbaar vervoer en fietsen met de realisatie van een luifel die dienst doet als halteplaats en fietsstalplaats.

Om de attractiviteit van het bezoekersgebied nog meer te vergroten werd eveneens een kunsttraject opgestart. Uit drie bekende kunstenaars zal één geselecteerd worden die een kunstvoorstel zal uitwerken voor de Kerkstraat. Om het verkeer zoveel mogelijk uit het kerngebied te weren wordt – naast de inrichting die de auto als gast beschouwt – de heraanleg van de Kerkstraat aangegrepen om een parkeersignalisatiesysteem te realiseren.

De werken in de Kerkstraat starten in april 2016, de voltooiing is voorzien op het einde van hetzelfde jaar.

Kerkstraat Lommel
Kerkstraat Lommel
Kerkstraat Lommel
Kerkstraat Lommel
Kerkstraat Lommel
Kerkstraat Lommel
Kerkstraat Lommel
Kerkstraat Lommel
Kerkstraat Lommel
Code
LKS
Client
Stad Lommel
Team
TV BUUR + Grontmij
Status
Gerealiseerd