Onze projecten
Traffic-technical research
Mobility planning
Infrastructure design

Fietssnelweg F25 Leuven-Aarschot
2016 —

Fietssnelweg F25 Leuven-Aarschot

Opmaak start- en projectnota met voorontwerpplan ikv fietssnelweg Leuven-Aarschot

De provincie Vlaams-Brabant heeft BUUR aangesteld om de studie voor de fietssnelweg F25 tussen Leuven en Aarschot uit te voeren. De provincie Vlaams-Brabant wenst de fietssnelweg zo snel mogelijk te realiseren aangezien een reëele mobiliteitswinst op korte termijn een haalbare piste is (meer mensen op de fiets, shift naar duurzame mobiliteit).

De studie-opdracht is drieledig en omvat:
(1) De opmaak van een startnota over het gehele tracé tussen Leuven en Aarschot, waarbij een voorkeurtracé en een visie voor de hele fietssnelweg wordt uitgetekend;
(2)  De opmaak van een voorontwerp in een projectnota voor het gedeelte tussen Wilsele-Putkapel en Holsbeek;
(3) De uitwerking van een actieplan en opmaak van wervend beeldmateriaal complementair aan het voorontwerp.

Na een ruimtelijke analyse van het gebied op macro-schaal werd de scope bepaald waarin de fietssnelweg kadert. Eerst werden verschillende tracé-alternatieven tegenover elkaar afgewogen aan de hand van een multicriteria-analyse op basis van de prestatie-eisen voor fietssnelwegen, aangevuld met ede paramaters van ruimtelijke en financiële impact. Het voorkeurtracé dat het meest voldoet aan de technische randvoorwaarden en waar de ruimtelijke en financiële impact zo beperkt mogelijk blijft, werd naar voren geschoven. De ruimtelijke inpassing en de varianten van de determinerende knelpunten werden gedetailleerd onderzocht zodat in aanloop van een definitief voorontwerp in een volgende fase.

Voor het voorontwerp was de opdracht beperkt tot het gedeelte tussen Wilsele-Putkapel en Holsbeek. 2,3km fietssnelweg werd gedetailleerd tot op voorontwerpniveau uitgetekend, inclusief de groeninrichting langsheen de fietsroute, met rustplekken voor de gebruiker, ontmoetingsplekken voor de omwonende en landschappelijke integratie in de (sub-)urbane context.

Fietssnelweg F25 Leuven-Aarschot
Fietssnelweg F25 Leuven-Aarschot
Fietssnelweg F25 Leuven-Aarschot
Fietssnelweg F25 Leuven-Aarschot
Fietssnelweg F25 Leuven-Aarschot
Code
LAF
Client
Provincie Vlaams-Brabant
Team
BUUR
Status
In Uitvoering