Onze projecten
Policy planning

Draaiboek groenplan
2015 — 2016

Draaiboek groenplan

Publicatie en handleiding voor de opmaak van een gemeentelijk groenplan

Het Draaiboek Groenplan reikt steden en gemeenten instrumenten aan om de opmaak van een groenplan in goede banen te leiden. Een groenplan maakt het mogelijk om plekken met een tekort aan groen zichtbaar te maken en opportuniteiten voor het uitbreiden of verbinden van het openbaar groen in beeld te brengen. Op die manier ontstaat een langetermijnstrategie voor groen in een stad of gemeente.

Een groene, open ruimte is een van de belangrijkste ingrediënten voor de leefbaarheid en kwaliteit van onze steden en gemeenten. In onze dichtbebouwde leefomgeving is groene ruimte echter niet altijd vanzelfsprekend. Steeds meer steden en gemeenten gaan op zoek naar een coherente visie en strategie om het aanwezige groen te verbinden en te versterken. Het draaiboek dat Sweco opmaakte, biedt een helder instrument om de opmaak van een ‘groenplan’ stap voor stap in goede banen te leiden. Groen speelt een belangrijke rol voor klimaat, biodiversiteit en voedselvoorziening, maar ook voor ontspanning, cultuur en energie. Dankzij een geïntegreerde groenvisie kan men op vele vlakken tegelijkertijd winsten boeken: sport en recreatie, gezondheid en welzijn, ecologie en mobiliteit. Naast een stappenplan bevat dit boek ook een selectie van inspirerende en geslaagde ingrepen in Vlaanderen.

Draaiboek groenplan
Draaiboek groenplan
Draaiboek groenplan
Draaiboek groenplan
Draaiboek groenplan
Draaiboek groenplan
Draaiboek groenplan
Draaiboek groenplan
Draaiboek groenplan
Client
Agentschap Natuur en Bos
Team
Sweco, Public Spaces
Status
opdracht volbracht