Onze projecten
Strategic advice
Spatial instruments
Design of public space
Master planning

Dorpskern vernieuwing Rotselaar
2014 —

Dorpskern vernieuwing Rotselaar

Visie, masterplan, RUP en ontwerp publieke ruimte voor centrumontwikkelingen

De kern van Rotselaar is gelegen in de landschappelijk waardevolle Dijlevallei en heeft daarmee een enorme potentie om een aantrekkelijke gemeente te worden. Deze ambitie kan echter moeilijk ontluiken in het dorp, daar het te kampen heeft met de doordocht van bovenlokaal verkeer, een onaangenaam woonklimaat door de hoge verkeersdruk, en een tanende attractiviteit doordat de handel zich steeds vaker naar baanwinkels mobiliseert.

BUUR werd aangesteld om de inrichting voor de dorpskern van Rotselaar op te maken. In de structuurvisie wordt een parallelle opbouw beoogd die uiteenvalt in drie structuren: valleiwand, doortocht en luwte. In het westen vormt een nieuwe valleiwand met meergezingswoningen, speelplekken en groene open ruimtes de afwerking van de kern die medieert tussen dorp en Dijlelandschap. De doortocht vormgegeven als een figuur die verblijfskwaliteit faciliteert: een verbreed profiel biedt plaats voor ruimere voetpaden, de toevoeging van randparkings vrijwaart het centrum van een straatbeeld met overdadig parkeren, en ter hoogte van het kerkplein wordt ze een shared space. De derde structuur is de luwte tussen valleiwand en doortocht, en is de plek bij uitstek waar een bloeiend dorpsleven hoogtij viert, met een versterkt handelsapparaat en een aanschakeling van pleintjes en plekken.

In deze luwte bevindt zich het Dorpshart, het centrale bouwblok dat herontwikkeld wordt en zo de katalysator vormt voor de algehele opwaardering van het centrumgebied. In een gemeenschappelijke sokkel worden nieuwe handelsfuncties ondergebracht waarvan de winkelwanden het publieke leven helpen activeren. Deze plint is het nieuwe maaiveld waarop een aangenaam woonklimaat gecreëerd wordt, bestaande uit enkele collectieve plekjes en de nauwgezette invoeging van solitaire meergezinswoningen die de charmante schaal van het dorp niet overstijgen. Samen met de vernieuwde doortocht en valleiwand wordt zo bijgedragen aan de nieuwe identiteit van Rotselaar: dorpse levendigheid in een bloeiend landschap.

Dorpskern vernieuwing Rotselaar
Dorpskern vernieuwing Rotselaar
Dorpskern vernieuwing Rotselaar
Dorpskern vernieuwing Rotselaar
Dorpskern vernieuwing Rotselaar
Dorpskern vernieuwing Rotselaar
Dorpskern vernieuwing Rotselaar
Dorpskern vernieuwing Rotselaar
Code
 RDV
Client
LGV NV
Team
BUUR
Status
In ontwerp