Onze projecten
Spatial instruments
Master planning

Centrum Floreffe
2014 —

Centrum Floreffe

Masterplan, beeldkwaliteitsplan en heraanleg publieke ruimte voor het centrum

De gemeente Floreffe wil een visie ontwikkelen voor de landschappelijke herwaardering van haar centrum via een heraanleg van de publieke ruimte en de creatie van een leidraad voor de architectuur. Na een wedstrijd werd het team BUUR i.s.m. Greisch en Sant & co als winnaar aangeduid voor deze opdracht, die nu verder verfijnd wordt vooraleer met de uitvoering wordt begonnen. Voor de wedstrijd maakten we een landschappelijk masterplan voor het hele dorpscentrum (visie op het landschap, verkeersorganisatie voor verschillende vervoersmodi, beeldkwaliteitsplan) en een ontwerp voor de herinrichting van de hoofdstraat en de drie dorpspleinen.

Het centrum van Floreffe is gekenmerkt door één belangrijke doorgangsweg die de abdij verbindt met het station. Die weg wordt op dit moment volledig gedomineerd wordt door rijdende en geparkeerde auto’s. BUUR stelt voor om het centrum van Floreffe een nieuwe kwaliteit te geven door in te zetten op de mogelijke complementariteit tussen deze hoofdstraat en twee ‘vergeten’ structuren in Floreffe: de rivier de Samber en de gewestweg N90. De gewestweg helpt daarbij om de hoofdstraat te ontlasten van verkeer en parkeerruimte, de Samber kan de spil vormen van een nieuw landschapspark met collectieve en recreatieve functies. Door regelmatig dwarsverbindingen toe te voegen worden deze structuren voor bezoekers en voetgangers ontsloten. Doorzichten maken ze ook vanop afstand zichtbaar en beleefbaar. Zo wordt de oorspronkelijke structuur van Floreffe opnieuw voelbaar en kan via een specifieke inrichting en gebruik van elke deelstructuur ook de ruimtelijke en functionele kwaliteit van landschap, verkeer en centrum worden versterkt. De heraanleg van het centrum wordt zo een onderdeel van een brede visie op het volledige dorpslandschap.

Een andere belangrijke strategie is het opnieuw herstellen van de historische link tussen het centrum van Floreffe en de monumentale abdij, zodat de wat verwaarloosde dorpskern niet langer in de schaduw staat van haar abdij maar juist een gelijkwaardige dialoog aangaat met haar geschiedenis. Het ontwerpvoorstel voor de heraanleg van de publieke ruimte draagt daartoe bij, door een coherente loper aan te leggen doorheen het hart van Floreffe, als een uitbreiding van de abdijsite. Daarbij wordt gebruik gemaakt van typische historische materialen zoals baksteen en natuursteen, zodat een nieuwe identiteit gecreëerd wordt die verleden en toekomst verbindt. De voetgangersverbindingen tussen centrum, abdij en Samber worden verbeterd en de verblijfskwaliteit centraal gesteld in plaats van de autodominantie vandaag. De principes van shared space staan daarbij centraal, zodat de voetganger zijn rechtmatige plek in het centrum terugkrijgt.

Centrum Floreffe
Centrum Floreffe
Centrum Floreffe
Centrum Floreffe
Code
CFL
Client
 Gemeente Floreffe
Team
BUUR + Sant en co - Greisch
Status
In ontwerp