Onze projecten
Design of public space

Begijnhof Turnhout
2014 — 2018

Begijnhof Turnhout

Ontwerp en werfopvolging voor de heraanleg van het Begijnhof

BUUR werd door het OCMW van Turnhout aangesteld voor het ontwerp van heraanleg van het Begijnhof in Turnhout.

Het Begijnhof te Turnhout is als UNESCO-werelderfgoed erkend en behoort als architecturaal ensemble tot het type van een pleinbegijnhof. In 2014 werd het landschapsbeheersplan door de Vlaamse Regering bekrachtigd. Dit landschapsbeheersplan diende als basis voor het ontwerp van het heraan te leggen Begijnhof.

Het Begijnhof wordt heringericht startende vanuit het idee om de wegenis en bestaande riolering te renoveren. Deze heraanleg is de uitgelezen kans om de unieke historische kwaliteit en de beleving van het Begijnhof te versterken, het Begijnhof verder “af” te werken en tegelijk hedendaags comfort te garanderen in een kader waar historiek en erfgoed prioritair is. De nadruk ligt op versoberen, vervolmaken en hedendaags comfort bieden.

Historische schetsen van het begijnhof tonen een samenhangend plein: een open ruimte van gevel tot gevel. Met de herinrichting wordt afgestapt van de opdeling van trottoir, rijweg, parkeerstrook, centraal groenplantsoen en krijgt het plein opnieuw haar historische karakter: een plein van gevel tot gevel met temidden de bleekweides.

De huidige kerk, die ooit de kern van het begijnhofleven was, wordt met veel respect behandeld en krijgt haar prominente plek terug: het centrale baken op het plein. De hoofdingang van de kerk wordt ontdaan van alle siergroen, en krijgt weer ademruimte. De poorten worden toegankelijk gemaakt via comfortabele hellingen.

Historische materialen zoals kasseien, regenpijpen,… worden herbruikt. Het waardevolle bomenbestand kijgt maximale aandacht om deze te vrijwaren. Niet waardevolle en historisch incorrecte groenlementen verdwijnen en worden waar nodig vervangen door ‘historisch plantgoed’.

BUUR werkt voor deze opdracht samen met ARA. ARA staat in voor de technische uitwerking, het aanbestedingsdossier en de werfopvolging.

Begijnhof Turnhout
Begijnhof Turnhout
Begijnhof Turnhout
Begijnhof Turnhout
Begijnhof Turnhout
Begijnhof Turnhout
Begijnhof Turnhout
Code
TBH
Client
OCMW Turnhout
Team
BUUR + ARA
Status
opdracht volbracht – gerealiseerd