Onze projecten
Process management
Infrastructure design
Landscape visions and ecology
Design of public space

Bedrijvenpark Waterschei Genk
2006 — 2009

Bedrijvenpark Waterschei Genk

Landschapsontwerp voor de herontwikkeling van het voormalige mijnterrein van Waterschei als bedrijven- en wetenschapspark

Mijnterrein met toekomst

Het voormalige mijnterrein van Waterschei is ontwikkeld als een locatie voor niet-milieubelastende bedrijven in een parkachtige omgeving. De eenheid tussen het wetenschapspark en de beschermde mijngebouwen komt tot stand door het geheel te concipiëren als een streepjescode.

Bij de ontwikkeling van het bedrijvenpark Waterschei is enerzijds gestreefd naar het behoud van de belangrijkste landschappelijke en ecologische kwaliteiten -de vallei van de Stiemerbeek en de schraalheid van het huidige heidelandschap-, anderzijds zijn de bestaande imposante mijngebouwen als bouwkundig erfgoed behouden en in zichtassen gelegd. Het mijnverleden wordt op een eigentijdse wijze naar boven gebracht door materiaalgebruik, zichtassen, inpassing van watervlakken in mijnverzakkingsgebieden en de keuze voor inheemse boomsoorten.

Bovengrondse eenvoud

De eenvoud en soberheid van het ontwerp worden doorgetrokken in de gebruikte materialen. Ze refereren naar de materialen uit het mijnverleden: zwarte basaltblokken in schanskorven, blauwe hardstenen voor de voetpaden en het behoud van de rododendronmassieven.

Barcode

Voor de inrichting van de groenstructuur is een barcode ingevoegd die een verweving van landschap en stedelijke infrastructuur bewerkstelligen. Het lijnenspel wordt tevens doorgetrokken bij de concipiëring van het straatmeubilair, alsook bij de inrichting van een zachte verbinding uit stapstenen of de vormgeving van de fietsenstalling in het groengebied.

Laureaat “Prijs Publieke Ruimte 2009” op de Dag van de Openbare Ruimte

Bedrijvenpark Waterschei Genk
Bedrijvenpark Waterschei Genk
Bedrijvenpark Waterschei Genk
Bedrijvenpark Waterschei Genk
Bedrijvenpark Waterschei Genk
Bedrijvenpark Waterschei Genk
Client
stad Genk
Team
Sweco
Status
gerealiseerd